Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamıPolitika Belgesi

2013-01-01
Çocukluk döneminde yoksulluk içinde yaşamak, çocukların fiziksel, duygusal ve ruhsal gelişimine zarar verebilir. Yoksulluk içinde büyümek, çocukların hayatlarının ileriki dönemlerinde geri çevrilmesi zor ve masraflı olacak olumsuz etkilere sahip olabilir. Çocuk yoksulluğu, genel yoksulluktan farklıdır ve yoksulluk çocukları, hassasiyetleri nedeniyle yetişkinlere oranla daha şiddetli etkiler. Çocukluk dönemindeki yoksulluk nedeniyle yaşam boyu sürecek zihinsel ve fiziksel bozulma oluşabilir. Bu nedenle, çocuklara yatırım yapmak ve erken yaşlarda çocuk refahını sağlamak, adil ve sürdürülebilir insani kalkınmaya ulaşmakta önemli bir rol oynamaktadır.

Suggestions

Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Examining the role of early adversity and temperament incognitive development and hair cortisol levels of infants
Ertekin, Zeynep; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2021-4-06)
Although early adversity, including being reared in institutional care or a low socioeconomic environment, influences children’s development negatively, not all children are affected at the same level. This thesis aims to examine the role of early adversity and temperament in infants’ cognitive development and their stress regulation systems. Study I longitudinally examined the cognitive development of infants 3 to 15 months old reared in institutional care (N = 75). Their development was compared with that...
Emotion regulation and emotion socialization of early childhood educators
Üzüm, Sabiha; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-5)
The purpose of the study was to underline the early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions. With this aim, the strategies of early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions in emotionally difficult times and the relationship between the early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions was investigated. For the current thesis a correlational study...
Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı
ÇETİN, MUSTAFA; Demircan, Hasibe Özlen (2020-04-01)
Çocukların yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemler ile bilimsel kavramlar arasında bağ kuran STEM eğitimi, erken çocukluk döneminden başlayarak öğrenme süreçlerine dahil olmaktadır. STEM eğitimi kavramsal öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin aktif katılımlarının sağlandığı yaparak yaşayarak öğrenmenin ilke olarak yer verildiği bir eğitim anlayışıdır. Öyle ki STEM, öğrencilerin yaşantıları ile öğrendiklerini bütünleştirme konusunda olanaklar sunar. Erken çocukluk dönemi öğrenme ortamlarında STEM eğitiminin...
Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülüğe dair bakış açıları ve uygulamaları üzerine bir inceleme
ışıkçı başkaya, gözde nur; ALİSİNANOĞLU, FATMA; Demircan, Hasibe Özlen; TAHTA, FATMA (2020-10-01)
Eğitim alanında çokkültürlülük her ailenin özgünlüğü ve onlarla çalışmanın getirdiği etkiler ile tüm çocuklar için eşit eğitim fırsatları oluşturma; farklılıkları takdir etme olarak tanımlanmaktadır. Çokkültürlülük aynı zamanda toplumdaki temel eşitsizlikleri değiştirmek için çocukları girişimde bulunmaya teşvik eden bir araç olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalışma, erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin sınıfta uyguladıkları çok kültürlü etkinlikleri ve çok kültürlü ailelerle yaptıkları aile katılım uy...
Citation Formats
F. U. Beşpınar Akgüner and A. İ. Aybars, Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamıPolitika Belgesi. 2013.