Edirne II Bayezid Vakfı nın Mali Tarihi 1597 1640

2012-03-01
Bayezid’ın Edirne’de kurduğu vakıf, bir cami, imaret ve bir dârü’ş-şifâdan oluşmaktadır. Gelirlerinin büyük kısmını kırsal kaynaklardan elde eden bu vakıf bölgesel ekonomiyi etkilemekte ve desteklemektedir. Bu çalışma vakfın muhasebe defterlerini analiz ederek kurumun 17. yüzyılın ilk yarısında mali tarihini incelemektedir. Tarımsal gelirlerde hafif, kentsel gelirlerinde ise ciddi düşüşe rağmen vakıf fiili işleyişini kesintiye uğratan bir mali kriz döneminden geçmemiştir. Vakfın mali durumu, tarımsal koşulların da istikrarlı olduğunu ima etmektedir.