Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri ile Akademik Başarilari Arasindaki İlişki

2003-01-01
The purpose of this research was to determine the relationship between time management practices and academic achievement of university students, and to find out the difference between female and male university students in time management and academic achievement. 361 university students completed Time Management Questionnaire (TMQ) that has three subscales and students' Cumulative Grade Point Average (CGPA) was obtained from university records for the measure of academic achievement. Results indicated that there was a positive significant correlation between academic achievement and general time management. There was a negative significant correlation between academic achievement and time wasters. But no significant correlation was found between academic achievement and time attitudes. Results also revealed that there was a significant difference between gender groups in time planning and general time management. It was found female university students were better in time planning and general time management than male university students.
Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi

Suggestions

The relationship between physical activity levels and time management skills among selected university students
Dinçay, Hülya; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2010)
The purpose of this study was to explore the relationship between the physical activity levels and the time management practices of selected university students, and to identify the differences between physical activity levels and time management practices in terms of gender. The subjects of this study were 128 male (55,9%) and 101 female (44,1%) university students from six universities in ıstanbul, Turkey which were selected on a volunteer basis. The Physical Activity Assessment Questionnaire (PAAQ) and t...
Beden eğitimi öğretmenlerinin ders zaman yönetimi davranışları ve kullandıkları öğretim yöntemleri
Saraç, Leyla; İnce, Mustafa Levent; Çiçek, Şeref (2005-01-01)
The purpose of this study was to describe time management strategies and teaching style preferences ofphysical education teachers. In addition, effects of the teachers’ gender, school type and school level on timemanagement strategies were analyzed. Thirty physical education teachers participated in this study. Videorecordings of physical education teachers were obtained during their lessons. Time management strategieswere analyzed using the "Time Management Anal...
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilgili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeyi ile olanak ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve genel memnuniyetlerini yordayan değişkenleri (cinsiyet, sınıf, akademik başarı, olanak ve hizmetlere yönelik memnuniyet) incelemektir. Çalışmaya 1387 (%43.5’i kadın, %56.5’i erkek) lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır. Memnuniyetin en yüksek olduğu üç maddenin sırasıyla “Spor tesisleri”, “Kültür ve sanat etkinlikleri” ve “...
Academic procrastination and academic perfectionism as predictors of self-forgiveness
Belgin, Burçi; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2019)
The purpose of this study is to investigate the predictive roles of academic procrastination and academic perfectionism on self-forgiveness levels of Turkish undergraduate students. The sample composed of 568 participants (242 male, 326 female). They were from different faculties of Middle East Technical University and their age varied between 18 and 25. In the study, Turkish versions of Academic Perfectionism Scale, Procrastination Assessment Scale – Students, Heartland Forgiveness Scale, and Demographic I...
The Relationship between physical activity level and academic achievement in high school students
Doğan, Uğur; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2016)
The main purpose of this study was to examine the relationship between physical activity level and academic achievement in high school students. This study is limited with grade 9-12 high school students in Kastamonu. There are 16 high schools and 8244 students in Kastamonu. The schools have divided into four randomly. Four of them have chosen for grade 9, four of them have chosen for grade 10, four of them have chosen for grade 11 and four of them have chosen for grades 12. Two classes were chosen randomly...
Citation Formats
S. Alay and M. S. Koçak, “Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri ile Akademik Başarilari Arasindaki İlişki,” Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, pp. 326–335, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/article/view/5000050760/5000048007.