Konut Açığı Söyleminden Konut Balonu Tartışmasına: Türkiye’nin Konut Üretim Performansı Üzerinden Konut Sorununu Yeniden Değerlendirmek

2015-11-08

Suggestions

Konut Üretim Performansının Konuta Ekonomik Erişebilirlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Aksoy Khurami, Esma (2019-03-01)
2003 yılından itibaren 58. Hükümet’in Acil Eylem Planı kapsamında ülke çapında başlatılan konut seferberliğinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaat sektörünün en etkili aktörlerinden biri haline gelmiştir. Toplu konut ve kentsel dönüşüm projelerine öncülük eden TOKİ, alt ve orta gelir gruplarına konut sunumunu kendine strateji edinmiş, bu bağlamda farklı bölgelerde alt gelir gruplarının konut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değişen ölçeklerde konut projeleri gerçekleştirilmiştir. Ancak bu uygulam...
Understanding real estate bubbles: an analysis of the recent trends in the Turkish housing market
Karasu, Mustafa Nusret; Cömert, Hasan; Department of Economics (2015)
The main aim of this thesis is to determine whether there is a real estate bubble in Turkey recently, where the house prices are increasing rapidly. In order to do this, the thesis tries to define the bubble concept, by reviewing literature. The common view among economists is that bubbles are deviation of prices from their fundamentals which is associated with sudden increases in prices. We usually witness harsh economic crises after the bursts of bubbles in economies and this constitutes the source of the...
Konut sorunu karşısında yerel yönetimler ( Ankara Akkondu-Batıkent örneği).
Ateş, Türkay; Department of City Planning (1979)
Drivers of Residential Developers’ Marketing Strategies Based On Buyer Preferences
Kömürlü, Rüveyda; Gürgün, Aslı Pelin; Ardıtı, David (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Değişen sosyal, ekonomik ve kültürel etmenler, gayrimenkul olarak konut alım karar tercihlerini etkilemektedir. Konut alıcılarının ülke, bölge ve yörelerin dinamiklerine göre değişkenlik gösteren tercihleri, konut projelerinin özelliklerini ve akımlarını doğrudan etkilemektedir. Ekonomik durum ve yıkıcı depremler, son on yılda İstanbul’daki konut proje geliştirme yaklaşımlarını ve alıcı kararlarını yeniden şekillendirmiştir. Değişik mimari özelliklere, sosyal tesislere sahip, çeşitli tasarım ve uygulama nit...
Konut politikaları uygulamalarında özel bir örnek: Yenimahalle
Tokman (Arıbaş), L. Yıldız; Department of City Planning (1979)
Citation Formats
Ö. B. Özdemir Sarı, “Konut Açığı Söyleminden Konut Balonu Tartışmasına: Türkiye’nin Konut Üretim Performansı Üzerinden Konut Sorununu Yeniden Değerlendirmek,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86437.