Rasyonel Müşteriler için Bilgilendirici Teslim Tarihi Rejimleri altında Fiyat ve Ürün Çeşitliliği Yönetimi

2018-12-31
Siparişe-üretim yapan ya da servis sunan firmalar için sundukları servisin nasıl fiyatlandırılacağı ve teslim tarihlerinin nasıl bildirileceği karlılığı etkileyen önemli kararlardandır.Bu projede teslim tarihi bildirme problemini, müşterilerin güvenilirlik konusunda da hassas olduğu varsayımı altında çalışacağız. Bu varsayıma göre firma müşterilere bildirdiği teslim tarihine sadık kalmazsa firmanın bir maddi bir bedel ödemesi söz konusu değildir. Ancak firma itibarını doğru bir güvenilirlik seviyesi bildirerek ve bu seviye doğrultusunda teslim tarihleri bildirerek korumaktadır. Bu projenin amacı müşteriler her zaman güvenilir teslim tarihleri bildirildiği varsayımı altında firmanın fiyat, teslim tarihi ve ürün çeşitliliği kararlarını nasıl vereceği çalışmak, hangi şartlar altında hangi kararların verildiğini belirlemektir. Proje kapsamında merkezi olmayan durumda firma karı ve müşteri artık-değerinin (surplus), merkezi karar vericinin (social optimizer) verdiği kararlar altındaki toplam artık-değerle bir kıyaslaması da yapılacak ve fiyatlamanın farka etkisi analiz edilecektir.

Suggestions

Farklı etkilesim yöntemlerinin iş süreci modelleme evrelerine olan etkisinin incelenmesi
Fındık Coşkunçay, Duygu; Çakır, Murat Perit (null; 2016-10-24)
Bilgisayar destekli işbirlikçi iş süreci modelleme, coğrafi olarak dağılmış birden fazla kullanıcının birbirleriyle ve kullanılan sistem ile etkileşim kurarak iş süreçlerinin modellenmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada farklı etkileşim yöntemi sunan iki sistem üzerinde iki vaka çalışması gerçekleştirilmiştir. Farklı etkileşim yöntemlerinin iş süreci modellemenin ana fazları olan edinme, formalleştirme, geçerli kılma ve doğrulama üzerine olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda sisteml...
TRMM ve GPM uzaktan algılama ve ECMWF numerik model kaynaklı yağış verilerinin doğrulanması
Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Yücel, İsmail (null; 2017-10-19)
Kuraklık ve taşkın gibi afetlerin analizi ve tahmini, havza su bütçesi elemanlarının hesaplanması ve hidrolojik modelleme gibi birçok çalışmada doğru yağış verilerinin kullanılması mutlak suretle gereklidir. İstasyonlarda gözlemlenen veriler birçok çalışmada gerçek veriler olarak değerlendirilmekte olmasına karşın yakın mesafede gözlem istasyonu bulunmayan bölgelerde yağış verilerinin elde edilmesi için başta uzaktan algılama ve iklim modelleri kaynaklı veriler yaygınlıkla kullanıl...
Endüstri 4.0 için süreç modelleme tabanlı karar destek sistemi
Koçyiğit, Altan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra(2018-12-31)
Endüstri 4.0 kapsamında akıllı üretim sistemlerinde karar destek amacıyla kullanılmak üzere iş süreci modellerini girdi olarak alıp otomatik olarak eniyileme veya makina öğrenimi problemi oluşturmak üzere bir yaklaşım önerilecektir. Bu yaklaşımı desteklemek üzere yöntem ve araçlar geliştirilecektir. Geçerleme amacıyla, geliştirilen yaklaşım, yöntem ve araçlar seçilen bir kuruluşta modellenen süreçler üzerinde uygulanacaktır.
White vs. black Turks : the civilising process in Turkey in the 1990s
Sumer, Beyza; Erdoğan, Necmi; Department of Political Science and Public Administration (2003)
This thesis analyses the formation of أWhiteؤ and أBlackؤ Turks distinction in terms of the civilising process which operates on the differentiation between أcivilisedؤ and أuncivilised/grotesqueؤ bodies and corresponds to the formation of the high/low hierarchy in Turkey in the 1990s. The particular construction of civilised bodies is delineated with respect to the continuity and discontinuity of the Ottoman modernisation and the Kemalist project of Westernisation. The social, political and ideological con...
Kıyı geometrisi ile taban topografyasının kıyı ve kıta sahanlığı akımlarının yapısı ve girdap oluşumlarına etkisi
Özsoy, Emin(2000)
Bu proje'nin amacı, kıyısal akimlar dinamiğinin incelenmesi ve bu akımların topografya, kiyisal geometri, rüzgar gerilimi gibi çevre koşullarından nasıl etkilendiğinin belirlenmesidir. Anılan türden etkileşimler, küresel okyanus'u çevreleyen kıyısal bölgelerin pek çoğunda geçerlidir. Bu bölgelerdeki kıyısal akımların dinamiği çoğu kez menderesler, girdaplar ve puüsküller gibi, açık denizle ısı, tuzluluk, besin tuzları vbg özelliklerin alışverişini etkileyen yapılarca belirlenir. Bu araştırma projesinde çeşi...
Citation Formats
S. Savaşaneril Tüfekci, “Rasyonel Müşteriler için Bilgilendirici Teslim Tarihi Rejimleri altında Fiyat ve Ürün Çeşitliliği Yönetimi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59210.