ATV Tabanli İnsansız Kara Aracı Geliştirilmesi

2007-11-01
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü ve ASELSAN işbirliği ile yürütülen İnsansız Kara Aracı Projesi (1KAP) ile ATV (All Terrain Vehicle) tipi mevcut bir araç kullanılarak istenildiği takdirde uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen gerektiğinde ise otonom olarak kullanılabilen bir robot kara aracının tasarımı ve ilk örnek üretimi amaçlanmıştır. Bu makalede mevcut ATV tipi aracın kontrolünü gerçekleştirmek için araç üzerinde yapılan mekanik düzenlemelerden bahsedilecektir.
Makina Tasarım ve İmalat Dergisi

Suggestions

Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
MS Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli ve Bazı Örnek Uygulamalar
Şahin, Mustafa (2019-12-14)
Bu çalışma, pal elemanı momentum (BEM) teorisi üzerine kurulan MS (Mustafa SAHİN) Bladed Rüzgar Türbini Simülasyon Modelinin tanıtılması, özellikleri ve model ile yapılabilen bazı örnek uygulamaları göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, modelin çalışma mantığı, kullanım amaçları ve bu amaçlardan bazıları örnek uygulamalarla açıklanmıştır.
Teknoloji Destekli Fitness Danışmanı Uygulaması ile Fiziksel Aktiviteye Davet, Teşvik ve Takip Programı Oluşturulması
Yazıcı, Tuba; Altun, Özkan; Koçak, Mehmet Settar(2018-12-31)
Bu projenin amacı bireyin fiziksel uygunluk düzeyini, esneklik, dayanıklılık ve kuvvetini sağlıklı olarak geliştirebileceğimiz farklı bireylerin farklı özelliklerine göre kişiselleştirebileceğimiz günümüz standartlarına uygun BEACON teknolojisi destekli fitness danışmanı uygulaması ve takip sistemi geliştirmektir.
6x6 Taktik Tekerlekli Askeri Kara Platformu Üzerinde Kullanılacak Hidropnömatik Süspansiyon Sisteminin Modellenmesi ve Sistem Elemanlarının Sönümlemeye Etkisinin İncelenmesi
Kocakulak, Tolga; Çokgünlü, Sefa A; Konukseven, Erhan İlhan (null; 2019-09-06)
Bu çalışma kapsamında 6x6 insansız kara platformu üzerinde kullanılacak olan tek serbestlik derecesine sahip hidropnömatik süspansiyon sisteminin MATLAB/Simulink simülasyon programı üzerinde 1/6 araç modeli oluşturulmuştur. 6x6 insansız kara platformu üzerinde kullanılacak olan hidropnömatik süspansiyon sisteminin matematiksel denklemleri oluşturulmuş ve MATLAB/Simulink simülasyon programına girdisi yapılmıştır. Araçta kullanılan lastik tekerlerin oluşturduğu yaylanma kuvveti ihmal edilerek, model sonucunda...
İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması
Konu, Ayşe Sinem; Duran, Serhan; Yakıcı, Ertan (2018-01-01)
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ...
Citation Formats
G. Bayar, E. İ. Konukseven, A. B. Koku, and R. T. Balkan, “ATV Tabanli İnsansız Kara Aracı Geliştirilmesi,” Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, pp. 55–66, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86737.