6x6 Taktik Tekerlekli Askeri Kara Platformu Üzerinde Kullanılacak Hidropnömatik Süspansiyon Sisteminin Modellenmesi ve Sistem Elemanlarının Sönümlemeye Etkisinin İncelenmesi

2019-09-06
Kocakulak, Tolga
Çokgünlü, Sefa A
Konukseven, Erhan İlhan
Bu çalışma kapsamında 6x6 insansız kara platformu üzerinde kullanılacak olan tek serbestlik derecesine sahip hidropnömatik süspansiyon sisteminin MATLAB/Simulink simülasyon programı üzerinde 1/6 araç modeli oluşturulmuştur. 6x6 insansız kara platformu üzerinde kullanılacak olan hidropnömatik süspansiyon sisteminin matematiksel denklemleri oluşturulmuş ve MATLAB/Simulink simülasyon programına girdisi yapılmıştır. Araçta kullanılan lastik tekerlerin oluşturduğu yaylanma kuvveti ihmal edilerek, model sonucunda sadece süspansiyon sisteminin davranışları incelenmiştir. Süspansiyon sistemine girdi olarak kullanılmak üzere aracın teknik özellikleri belirlenmiş, statik ve dinamik durumlarda hidrolik silindire etki eden kuvvetlerin hesabı yapılarak sistem elemanlarının dayanımları bu özellik ve kuvvetlere uygun olarak seçilmiştir. Süspansiyon sisteminin cevaplarının incelenebilmesi amacı ile APG (Aberdeen Proving Ground) standartlarında bulunan yarım daire darbe tipi tümsek profili referans alınarak simülasyona girdisi yapılmıştır. Simülasyon sonucunda 6x6 kara platformu gövdesinin tümsek girdisine karşı yer değiştirme ve ivme değerleri elde edilmiştir. Hidropnömatik süspansiyon sistemi parametrelerinin (orifiz çapı, akümülatör gaz hacmi) değişiminin, kara platformu gövdesine ait yer değiştirme ve ivme değerlerine etkisi incelenmiş ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

Suggestions

A Comparative Evaluation of Two Computer SupportedCollaborative Work Systems for Supporting Collaborative BusinessProcess Modeling Activities
Fındık Coşkunçay, Duygu; Çakır, Murat Perit (2018-10-01)
In this study, a comparative evaluation of different Computer-Supported Collaborative Work CSCW environments was conducted to reveal their constraints and affordances for supporting synchronous collaborative business process modeling cBPM activities online. For this purpose, two case studies were carried out with two CSCW systems that differ in terms of their interaction design features for supporting joint work. The dual-eye tracking method was employed to monitor how the participants focused their attenti...
Evaluation of deep learning based multiple object trackers
Moured, Omar; Akar, Gözde; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-9)
Multiple object tracking (MOT) is a significant problem in the computer vision community due to its applications, including but not limited to, surveillance and emerging autonomous vehicles. The difficulties of this problem lie in several challenges, such as frequent occlusion, interaction, intra-class variations, in-and-out objects, etc. Recently, deep learning MOT methods confront these challenges effectively. State-of-the-art deep learning (DL) trackers pipeline consists of two stages, i.e., appearance h...
Application of artificial neural network and logistic regression methods to landslide susceptibility mapping and comparison of the results for the ulus district, Bartin Bartin, ulus ilçesi için yapay sinir aǧi ve lojistik regresyon yöntemlerinin heyelan duyarlilik çalişmasina uygulanmasi ve karşilaştirilmasi
Eker, Arif Mert; Dikmen, Mehmet; Cambazoǧlu, Selim; Düzgün, Şebnem H.s.b.; Akgün, Haluk (2012-03-01)
Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) dayalı lojistik regresyon (LR) ve yapay sinir ağı (YSA) analizlerini kullanarak, Karadeniz bölgesindeki Bartın ilinin Ulus ilçesi için bir heyelan duyarlılık haritası hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu araştırma kapsamında, Maden Tetkik ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan heyelan envanter haritası, heyelan sınıflandırma haritasına temel olarak alınmıştır. Çalışma alanındaki analizlerin tamamı aktif heyelanlara istinaden gerçekleştirilmiştir. Bununla bi...
Analysis of the radiation from aparture/printed antennas in the presence of periodic structures through numerical and asymptotic techniques
Manara, Giuliano; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Nepa, Paolo; Çetin, Ramazan(2010)
Proje kapsamında, yakınında saçıcıların bulunduğu elektriksel olarak büyük anten dizilerinin ışıma/saçınma problemini etkin bir şekilde analiz etmek için bir yöntem geliştirmek üzere çalışmalar yapılmıştır. Bu yöntem elektriksel olarak büyük dizilerin asimptotik ışın alan gösterimine ve dizi akımlarının Ayrık Fourier Dönüşüm ifadelerine dayanmaktadır. Gerçekçi anten dizilerinin üzerindeki akım dağılımının Ayrık Fourier Dönüşümünün, dizinin yakınında saçınmaya yol açabilecek nesneler olduğu durumda bile, bel...
Modelling and Control of 3D Flapping Flight
Çalış, Özgün; Kurtuluş, Dilek Funda; Arıkan, Kutluk Bilge; Department of Aerospace Engineering (2022-2)
This thesis presents aerodynamic modelling, dynamical modelling and control studies on a flapping-wing micro air vehicle flight. The wing morphology and kinematics of nature flyers are investigated, and an aerodynamic model is created based on quasi-steady estimations and blade element theory. The model in question calculates the aerodynamic forces and pitching moment created by the flapping motion in a much shorter time than the alternating techniques, making it usable during control simulations. This mode...
Citation Formats
T. Kocakulak, S. A. Çokgünlü, and E. İ. Konukseven, “6x6 Taktik Tekerlekli Askeri Kara Platformu Üzerinde Kullanılacak Hidropnömatik Süspansiyon Sisteminin Modellenmesi ve Sistem Elemanlarının Sönümlemeye Etkisinin İncelenmesi,” Ankara, Turkey, 2019, p. 99, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://isastech.org/staticfiles/ProceedingBook.pdf.