MS Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli ve Bazı Örnek Uygulamalar

2019-12-14
Bu çalışma, pal elemanı momentum (BEM) teorisi üzerine kurulan MS (Mustafa SAHİN) Bladed Rüzgar Türbini Simülasyon Modelinin tanıtılması, özellikleri ve model ile yapılabilen bazı örnek uygulamaları göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, modelin çalışma mantığı, kullanım amaçları ve bu amaçlardan bazıları örnek uygulamalarla açıklanmıştır.
10. Yenilenebilir Enerji Sempozyumu ve Sergisi (YEKSEM 2019) , Antalya, Turkey (2019)

Suggestions

MS (Mustafa Sahin) Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli ve Bazı Önemli Yetenekleri
Şahin, Mustafa (2021-07-01)
Bu çalışma, pal elemanı momentum (BEM) teorisi üzerine kurulan MS (Mustafa SAHİN) Bladed Rüzgar Türbini Simülasyon Modelinin tanıtılması, özellikleri ve bazı önemli yeteneklerinin uygulamalarla göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
ATV Tabanli İnsansız Kara Aracı Geliştirilmesi
Bayar, Gökhan; Konukseven, Erhan İlhan; Koku, Ahmet Buğra; Balkan, Raif Tuna (2007-11-01)
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü ve ASELSAN işbirliği ile yürütülen İnsansız Kara Aracı Projesi (1KAP) ile ATV (All Terrain Vehicle) tipi mevcut bir araç kullanılarak istenildiği takdirde uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen gerektiğinde ise otonom olarak kullanılabilen bir robot kara aracının tasarımı ve ilk örnek üretimi amaçlanmıştır. Bu makalede mevcut ATV tipi aracın kontrolünü gerçekleştirmek için araç üzerinde yapılan mekanik düzenlemelerden bahsedilecektir.
Instructional design process dynamics of pdmoocs
Eşfer, Sezin; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2020-11-17)
This study explores the dynamics of the Instructional Design (ID) process for 100 Massive Open Online Courses created for professional development (pdMOOCs). By closely observing the Bilgeİş Project, a European Union project, the researcher has analyzed all e-mails, course, and project documents in the project process and conducted interviews with project practitioners. Therefore, the suggestions for an effective and efficient ID process of pdMOOCs emerged in the study. Since the main interest is in the ID ...
Yapay bloklu kıyı tahkimat denge ve dalga aşma durumlarının araştırılması üzerine bir fiziksel model çalışması
Baykal, Cüneyt; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Güler, Hasan Gökhan (null; 2018-11-03)
Bu çalışmada Türkiye kıyılarında yapımı planlanan bir dolgu alanı kıyı koruma tahkimatı projesi kapsamında ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen 2-boyutlu yapı denge ve dalga aşması fiziksel model deneyleri ve sonuçları sunulmaktadır. Deneylerde belirlenen tasarım dalga koşulları altında tahkimat kesitlerinin birikimli toplam hasar seviyeleri; i) kesitte hareket eden (rocking) ve ii) yerinden çıkan yapay blok sayıları, iii) topukta ve iv) kr...
"Schwarzschild-de Sitter" uzay-zamanında Rölativistik Burgers denklem modelinin sonlu hacim yöntemleriyle teorik ve nümerik olarak incelenmesi
Okutmuştur, Baver(2016-12-31)
Bu proje, yakın zamanda yapılmış çalışmaların geometri (uzay-zaman ve metrik) değiştirilerek benzer bulgular elde edilmesi, uygulanan tekniklerin genellenebilir olmasının sorgulanması ve bulunacak modelin özgün özeliklerinin incelenip ortaya çıkarılması fikirlerini amaçlamaktadır. Tüm bunların teorik ve nümerik olarak yapılması öngörülmektedir. Bunun için öncelikle “Schwarzschild-de Sitter” uzay-zamanında rölativistik Euler sistemlerinin yazılabilmesi gerekmektedir. Söz konusu Euler sis...
Citation Formats
M. Şahin, “MS Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli ve Bazı Örnek Uygulamalar,” Antalya, Turkey, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71828.