Hide/Show Apps

Bazı çok ölçekli yaklaşımlarla görüntü süzme ve bölütleme

2000
Leblebicioğlu, Kemal M.
Bu çalışma çok ölçekli yaklaşımlar diye adlandırılabilecek oldukça geniş bir görüntü işleme yöntem grubuna dahil olan bazı metotlar için en azından aydınlatıcı yaklaşımlar bulmak ve bu yöntemlerin uygulamasında karşılaşılan sorunların bir kısmının ne olduğunu anlamak ve mümkünse çözebilmek için planlanmıştır. Ek olarak (en az genel çalışmalar kadar önemli tutularak) bazı tıbbi problemlerin çözümünde geliştirilmesi düşünülen yöntemler kısmen veya tamamen kullanılabilecektir. Üzerinde çalışılan yaklaşımlar aktif çevre yöntemleri, doğrusal olmayan yayılım süzgeçleri, çok yönlü ve çok ölçekli Gabor süzgeçleri, ve genel olarak morfolojik yöntemler olarak adlandırılabilir. Yaptığımız çalışmalarda, bilhassa uygulamaya açısından, aktif çevre yöntemleri ve doğrusal olmayan yayılım süzgeçlerini işin bir parçası olarak kullanan kan hücresi bulma ve tanıma işi çok başarılı olmuştur. SAR görüntüleri üzerinde yapılan benzeri çalışmalardan da umut verici sonuçlar alınmıştır. Çok ölçekli morfolojik yöntemler ve çok yönlü ve çok ölçekli Gabor süzgeçlerinin hesaplama açısından ulaşılan halleri ile pratik olmadıkları anlaşılmıştır.