Bazı çok ölçekli yaklaşımlarla görüntü süzme ve bölütleme

Download
2000
Leblebicioğlu, Kemal M.
Bu çalışma çok ölçekli yaklaşımlar diye adlandırılabilecek oldukça geniş bir görüntü işleme yöntem grubuna dahil olan bazı metotlar için en azından aydınlatıcı yaklaşımlar bulmak ve bu yöntemlerin uygulamasında karşılaşılan sorunların bir kısmının ne olduğunu anlamak ve mümkünse çözebilmek için planlanmıştır. Ek olarak (en az genel çalışmalar kadar önemli tutularak) bazı tıbbi problemlerin çözümünde geliştirilmesi düşünülen yöntemler kısmen veya tamamen kullanılabilecektir. Üzerinde çalışılan yaklaşımlar aktif çevre yöntemleri, doğrusal olmayan yayılım süzgeçleri, çok yönlü ve çok ölçekli Gabor süzgeçleri, ve genel olarak morfolojik yöntemler olarak adlandırılabilir. Yaptığımız çalışmalarda, bilhassa uygulamaya açısından, aktif çevre yöntemleri ve doğrusal olmayan yayılım süzgeçlerini işin bir parçası olarak kullanan kan hücresi bulma ve tanıma işi çok başarılı olmuştur. SAR görüntüleri üzerinde yapılan benzeri çalışmalardan da umut verici sonuçlar alınmıştır. Çok ölçekli morfolojik yöntemler ve çok yönlü ve çok ölçekli Gabor süzgeçlerinin hesaplama açısından ulaşılan halleri ile pratik olmadıkları anlaşılmıştır.

Suggestions

Kariyer - çok düşük enerji kullanımlı ve enerji kullanımsız kablosuz algılayıcı ağların geliştirilmesi
Akan, Barış Özgür(2010)
Son yıllarda kablosuz iletişim ve mikro-elektromekanik sistem (MEMS) teknolojilerindeki olağanüstü hızdaki gelişmeler, düşük maliyetli ve enerji kullanımlı, çok işlevli ve küçük boyutlu kablosuz algılayıcılardan oluşan kablosuz algılayıcı ağların geliştirilmesine olanak sağladı. Rasgele veya belirli bir düzene bağlı olarak konuşlandırılan çok sayıda kablosuz algılayıcı, algıladıkları veriyi kısa mesafeli ve çoklu atlamalı yöntemlerle alıcıya ileterek, ortak bir uygulama hedefine ulaşmak amacıyla kolektif ve...
Görüntü kalitesinin arttırılması için düşük alanlı manyetik rezonans görüntüleme sistemi parametrelerinin optimizasyonu
İder, Ziya Yusuf; Köymen, Hayrettin; Müftüler, Tugan; Tarakçı, Cem; Turan, Ender(1994)
Manyetik Rezonans Görüntüleme sistemlerinde son on yıldır büyük gelişmeler kaydedilmiş ve bu sistemler tıpta geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bu konuda hem araştırma çalışmaları yürütmek, hem de üniversitemiz sağlık merkezinde hizmet vermek amacıyla 0.15 Tesla gücünde bir Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi kurulmuştur. Bu proje çerçevesinde mevcut soğutma sistemi iyileştirilmiş, hasta masası kurulmuş, RF ve gradient bobinleri geliştirilmiş, görüntülerde oluşan artifaktları ve gürültüyü yoketmek amacıy...
1990'ların antenleri: geleceğin uydu ve karasal iletişim sistemleri için aktif anten dizileri
Birand, Tuncay; Hızal, Altunkan; Günalp, Nilgün; Tosun, Haluk; Büyükdura, Merih; Dural Ünver, Mevlüde Gülbin; Yavuz, Hüseyin; Hayırlıoğlu, Lale; Demir, Şimşek(1993)
Uydu ve/veya karasal iletişim sistemlerinde kullanılmaları öngörülen faz taramalı aktif dizi anten sistemlerinin geliştirilmeleri ve bu anten sistemlerinden yeni uygulama alanlarında yararlanılmasını amaçlayan COST 223 projesi, çalışmaları üye ülkelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen üç ayrı çalışma grubunca yürütülmüş ve ilgili çalışmaların koordinasyonu proje süresince çeşitli ülkelerde yapılan proje yönetim kurulu (management committee: MC) toplantıları ile sağlanmıştır. COST 223 projesi çalışma alanlar...
Yüksek hidroksit basınç uygulaması ile meyve sularında mikroorganizmaların ve enzimlerin inaktivasyonu
Hızal, Mirzahan; Bayındırlı, Alev; Alpas, Hami(2003)
Bu çalışmada gıdaların işlenmesinde kullanılabilecek yüksek sıvı basınç sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur. Bu sistemde ısıl işlemle beraber yüksek sıvı basıncının elma, portakal, kayısı ve vişne suyunda seçilmiş patojenlerden Stapkylococcus aureus 485, Listeria monocytogenes CA, Escherichia coli O157:H7 933 ve Salmonella enteritidis FDA'nın inaktivasyon koşulları belirlenmiştir. Ayrıca elma suyunda polifenol oksidaz ve portakal suyunda pektin esteraz enzimlerinin yüksek sıvı basınç sistemi ile etkisiz hale...
Radyo Frekansı Tanımlama Uygulamaları İçin Inkjet Anten Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2018)
1002 programı kapsamında TÜBITAK tarafından desteklenen Radyo Frekansı TanımlamaUygulamaları Için Inkjet Anten Optimizasyonları baslıklı bu projede, son yıllarda artarakkullanılan radyo-frekanslarında tanımlama (RFID) sistemleri için özgu?n ve etkin antenlerintasarlanması amaçlanmıs. Özellikle ucuz inkjet baskı yöntemine uygun olarak tasarlananRFID antenlerinin benzetim ve tasarımları, proje kapsamında gelistirilen ve sonlu yapılarınanalizlerini saglayan bir integral denklemi yönteminin genetik algoritmalar...
Citation Formats
K. M. Leblebicioğlu, “Bazı çok ölçekli yaklaşımlarla görüntü süzme ve bölütleme,” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBeU1nPT0.