Biyomekanik Kullanım Amaçlı Denge Platformu Tasarımı

2016-10-23
Çuvalcı, Ahmet Ufuk
Tönük, Ergin
Kuvvetölçer sistemler çeşitli alanlarda, bir destek yüzey ile bir cisim arasında meydana gelen tepki kuvvetleri ve momentlerini ölçmek için kullanılır. Biyomedikal alanda yürüyüş analizi, denge hesaplamaları, sportif performans değerlendirmeleri gibi uygulamalarda kuvvetölçer sistemlerinden yararlanılır. Kuvvetleri ve momentleri bulabilmek için kuvvetölçer sistemler bir ölçüm cihazı içerir. Bu cihaz, uygulamaya göre bir denge platformu, kuvvet platformu, zıplama platformu veya donatılmış bir yürüyüş bantı olabilir. Bunların arasından denge platformları özel olarak hassas tartım kabiliyetindedir. Üzerindeki yükün ağırlığının yanında bileşke kuvvetin uygulanma noktasını da belirler. Tipik bir kullanımda kuvvet platformları üzerinde duran bireyin basınç merkezini, bireyin salınımıyla birlikte basınç merkezindeki değişimi gösterebilir. Basınç merkezi dikey yöndeki kuvvetlerin etkisiyle bulunmaktadır, diğer taraftan platform üzerinde yatay düzlemde olan diğer iki dik eksende de kuvvet oluşur. Bu düzlemsel kuvvetlerin ölçümü için ise o yönlerde hassasiyeti olan sensörler gerekmektedir. Platformun her köşesinde uygun yapısal iskelet oluşturularak her üç eksende oluşabilecek kuvvetler ölçülebilir. Geleneksel olarak kullanılan elektrik dirençli gerinim pulu uygulamasıyla kuvvet ölçümü gerçekleştirilebilir. Tasarlanan özel yapısal blok (pilon) üzerindeki özel olarak belirlenmiş yerlere yerleştirilen gerinim pulları sayesinde istenilen eksenlerde oluşan kuvvetler ölçülebilir. Aslında elektriksel direnç olan gerinim pulları hassas oldukları yönde oluşan kuvvet altında boy uzunluğunda değişim gösterir, yani direnç değişimini ölçülerek kuvvet bilgisine ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kuvvetlerin gerinim pullarını sadece hassas oldukları yönde değil diğer yönlerde de etkilemesi, uzamalarına sebep olmasıdır. Bu da ölçümü alınan noktada kuvvetin yönünün ve büyüklüğünün ölçümde hata içermesine sebep olur. Bu parazit etki daha sonra kalibrasyon çalışmalarıyla tespit edilebilir ve bir ölçüye kadar düzeltilebilir. Bu çalışmanın amacı farklı pilon tasarımları ile bu parazit etkinin azaltılmasıdır. Sonuçta hassas bir denge platformu elde etmek üzere öncelikle literatürde yer alan değişik pilon tasarımları incelenmiş, teorik yönden güçlü ve zayıf yönleri karşılaştırılmıştır. Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar bu aşamada göz ardı edilmiştir
VIII Ulusal Biyomekanik Kongresi (19 - 23 Ekim 2016)

Suggestions

Biyomimetik Bir Alt Uzuv Dış Iskelet Robotun Tasarımı Ve Denetimi
Başer, Özgür; Gürses, Senih; Kılıç, Ergin; Tilki, Umut(2017)
Dış iskelet robotlar, insan uzuvları ile etkileşim halinde çalışan, giyilebilir elektromekanikyapılardır. Bu robotlar, yürüme engeli olan ya da yaşlı kişilerde yardımcı uzuv, felçli kişilerderehabilitasyon ve sağlıklı insanlarda güç artırımı amacı ile kullanılmaktadır. Bu projede, insanvücudu eklemlerinin biyomekanik davranışlarından esinlenilerek enerji verimli, kararlı, güvenli,esnek ve kullanıcı ile uyumlu bir alt uzuv dış iskelet robotun biyomimetik tasarımı ve denetimigerçekleştirilmiştir.İnsan vücudun...
Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gülerce, Zeynep(2019-11-01)
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev d...
Elektromekanik Kontrol Tahrik Sisteminin Matematiksel Modellenmesi ve Kontrolü
Yerlikaya, Ümit; Balkan, Raif Tuna (null; 2016-11-02)
Elektromekanik eyleyiciler uçak ve füzelerde olmak üzere birçok uygulamada sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, fırçasız doğru akım motoru, bilyalı vida ve kaldıraç mekanizmasından oluşan bir elektromekanik kontrol tahrik sistemi ele alınmıştır. Bu tip kontrol tahrik sistemlerinde, kaldıraç mekanizmasının kendisinden, limitlerden, Coulomb sürtünmelerinden, boşluklardan ve kaldıracın ilk montaj konumlanmasından kaynaklanan bazı doğrusal olmayan durumlar ve simetri bozuklukları mevcuttur. Kontrol...
Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2018-12-31)
Günümüzde, sentetik polimerlerin yerini doğal kaynaklı ve biyolojik olarak parçalanabilen benzerlerinin alması ve çevre dostu süreç tekniklerinin uygulanmasına yönelik artmakta olan bir eğilim vardır. Organik çözücü kullanımını ve dolayısıyla organik uçucu bileşenlerin salımını azalttığı ya da ortadan kaldırdığı için, polimerlerin süperkritik karbondioksitle (skCO2) işlenmeleri doğayla barışık bir yaklaşımdır. SkCO2, CO2 ile uyumlu polimerlerin üzerinde plastikleştirici etkiye sahip olup bu tip polimerler i...
Biyo-yüzeylerden metabolomiks ve çoklu kalıntı analizleri için termal ve solvent desorpsiyonuna uygun esnek mikroekstraksiyon ince filmlerinin geliştirilmesi
Boyacı, Ezel(2018-12-31)
Katı faz mikroekstraksiyon (solid phase microextraction, SPME) son zamanlarda örnekleme ve örnek hazırlama alanında sunduğu çözümlerle öne çıkmaktadır. SPME çok çeşitli şekillerde olabilir ve kolaylıkla numune hacmine, numune özelliğine ve çalışma türüne göre biçimlendirilebilir. SPME fiberleri özellikle in vivo klinik çalışmalarda invazif olmayan bir yöntem olduğu için tercih edilmektedir. Daha büyük bir ekstraksiyon fazına sahip ince film SPME ise yüksek duyarlılık gerektiren ölçümler için uygun bir alter...
Citation Formats
A. U. Çuvalcı and E. Tönük, “Biyomekanik Kullanım Amaçlı Denge Platformu Tasarımı,” presented at the VIII Ulusal Biyomekanik Kongresi (19 - 23 Ekim 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87364.