Dış duvarlarda kızıl ötesi ısıl görüntüleme ile ısıl verimlilik analizi

2016-05-04
Sayın, Murat
Tavukçuoğlu, Ayşe

Suggestions

Dış Mekan Gözetleme İçin Olağandışı Olay Tespiti
Taşkaya Temizel, Tuğba(2012-12-31)
Projenin amacı birbiri ile ilişkili davranışları olan birçok nesneyi içeren karmaşık davranışların sergilendiği kalabalık alanlarda olağandışı olayları tespit etmek için bir çerçeve oluşturmaktır. Karmaşık davranışlar ve alanlar için otomatik olay tespiti özellikle davranış gösterim şeklinin ve model yapısının seçimi ile ilgili zorluklar içermektedir. Özellikle pek çok nesne içeren kalabalık ortamlarda bu nesnelerin ayrı ayrı takibi mümkün olamamaktadır ve bu nedenle nesneler arasındaki ilişkiler ve olağand...
Dış Arazi Koşullarında Gidebilen Modüler Robot Platformu Kontrol Mimarisi Geliştirilmesi
Koku, Ahmet Buğra(2010-12-31)
Hareketli robot araştırmalarının zengin uygulama alanlar göz önüne alındığında, tek bir robot ile gerçekleştirilebilecek olan uygulamaların son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Dolayısı ile hareketli robotlar konusunda çalışan bir araştırma grubu çalışmaları sürecinde birden çok, ve birbirinden farklı kabiliyetlere sahip robotlara ihtiyaç duyabilmektedir. Ne var ki, her farklı robot ihtiyacının satın alma süreci ile çözülmesi çok gerçekçi ve uygulanabilir bir çözüm değildir. Bu bakımdan bu çalışma ile g...
Experimental and numerical studies on replaceable links for eccentrically braced frames
Özkılıç, Yasin Onuralp; Topkaya, Cem; Department of Civil Engineering (2020)
Eccentrically braced frames (EBFs) are extensively used as a steel lateral load resisting systems in high seismic regions since EBFs simulate ductility and high energy absorption capacity of moment resisting frames (MRFs) and high stiffness of concentrically braced frames (CBFs). High stiffness and high ductility of EBFs are obtained from diagonal braces and yielding of link element, respectively. This thesis reports findings of a three phase experimental and numerical research program on replaceable links ...
Dışa açık büyüme modelinde sanayi politikalarının gelişimi: Türk imalat sanayiinin yapısı ve rekabet gücü (1980-2011)
Baştav, Leyla (2012-12-1)
Çalışmanın amacı dışa açık büyüme rejiminin benimsendiği 1980 yılı sonrasında Türk sanayi politikalarının, özellikle imalat sanayiinin izlediği gelişim sürecinin, dış ticaret ile ihracatın yapısının incelenmesi ve bu çerçevede diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılarak yeni politika önerileri getirilmesidir. Neoliberal görüş karşısındaki Yapısalcılara göre piyasalarda her zaman tam rekabetçi yapı bulunmamakta, devletin müdahale ve yönlendirmesi gerekmektedir. Türkiye’de 1980 sonrası sanayi politikalarında y...
Simultaneous localization and mapping for a mobile robot operating in outdoor environments
Sezginalp, Emre; Konukseven, Erhan İlhan; Department of Mechanical Engineering (2007)
In this thesis, a method to the solution of autonomous navigation problem of a robot working in an outdoor application is sought. The robot will operate in unknown terrain where there is no a priori map present, and the robot must localize itself while simultaneously mapping the environment. This is known as Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) problem in the literature. The SLAM problem is attempted to be solved by using the correlation between range data acquired at different poses of the robot. A...
Citation Formats
M. Sayın and A. Tavukçuoğlu, “Dış duvarlarda kızıl ötesi ısıl görüntüleme ile ısıl verimlilik analizi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87475.