Uluslararası Göç Karşısında Ulus Devlet

2016-05-01

Suggestions

Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Ailenin Korunması: Tanınma ve Yeniden Bölüşüm
Bahçecik, Şerif Onur (; 2019-12-24)
Amerikalı toplum kuramcısı Nancy Fraser, 1990’lı yıllarda yayımlanan ünlü makalesinde günümüzün siyasal çatışmalarının iki temel adalet mücadelesi mantığı temelinde analiz edilebileceğini iddia etmiştir. Bunlar bölüşüm ve tanınma mücadeleleridir. Bölüşüm mücadeleleri adaletin ekonomik yanına odaklanırken tanınma mücadeleleri de kimlikler ve toplumsal değerlere odaklanmıştır. Görüngesel ikicilik (perspectival dualism) olarak adlandırılan bu yaklaşım toplumsal adalet tartışmaları üzerinde önemli bir etki yapa...
Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri ve Türkiye: Paris İklim Anlaşması Süreci
Güneş, Şule; Savaşan, Zerrin (2017-07-05)
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Üçüncü Dünya Yaklaşımları
Sönmez, Esma Yağmur (2021-06-01)
Uluslararası Hukukta Üçüncü Dünya Yaklaşımları (TWAIL), politik ve entelektüel bir hareket olarak eleştirel uluslararası hukuk literatüründe öne çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre Avrupa merkezli uluslararası hukuk kurallarının Avrupalı olmayan milletlere dikte edilmesi ile bu kurallar, Avrupalı devletlerin emperyalist ideallerini gerçekleştirmelerinin aracı haline gelmektedir. Uluslararası hukukun tarihini, yapısını ve sürecini Üçüncü Dünya devletleri açısından anlama çabasını temsil ettiği ileri sürülen TWAIL...
Hydro-hegemony of the international fund for saving the Aral Sea (IFAS) in Central Asia
Zhanalieva, Samagan; Baracco , Luciano; Political Science and International Relations (2020-5)
After the collapse of the Soviet Union, it was predicted that conflicts over water resources would be inevitable in Central Asia. However, very shortly after independence Central Asian states have mobilized and established institutional arrangements including the river basin organization - the International Fund for Saving the Aral Sea (IFAS). While this has certainly been a big step forward, international community often interpreted it as a cooperative arrangement and saw it as one of the core reasons why ...
Uluslararası Göçün Topluma ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri: ABD’deki Meksikalı Göçmen Örneği
(null; 2018-05-09)
Citation Formats
B. Kale Lack, “Uluslararası Göç Karşısında Ulus Devlet,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87498.