Cumhuriyet'in Mekanları/Zamanları/İnsanları

2010-12-01
Türkiye'de Cumhuriyet döneminde mimarlık hakkında üretilen çalışmalar son yıllarda artmış ve bu üretim kapsamlı ve detaylı olarak incelenmeye başlanmış olsa da, yayınlanan çalışmaların sayısı hâlâ yetersizdir. Tarihyazımının kuramsal ve yöntemsel yeni açılımları ile olası yenilenme alanlarının, yirminci yüzyılın başından yirmi birinci yüzyıla uzanan dönemin mimarlığını çalışanlar için gerçek anlamda seçenek oluşturabilmesi ise, bu alanda bugüne kadar üretilmiş olan kısıtlı sayıdaki çalışmanın tanım ve sorunlarının eleştirel bir çerçevede değerlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Çalışmalarını Türkiye'de ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde sürdüren yeni nesil akademisyenlerin 'Cumhuriyet'in Mekânları/Zamanları/İnsanları' üzerine incelemelerini derleyen bu kitabın, bu alandaki güncel yaklaşımları tartışmaya açan bir iletişim ve değerlendirme ortamı sağlayacağını umuyoruz.

Suggestions

Institutionalizing Artifacts: Designating Legal And Moral Rights Over Architectural Artifacts
Savaş, Ayşen (1992-1-1)
Son yıllarda mimarlık çizimleri, maketleri, fotoğrafları ve yazılı belgeler, müzeler, arşivler ve galeriler gibi birçok özelleşmiş mimarlık kurumunda saklanmakta, korunmakta, sergilenmekte ve yayınlanmaktadır. Tüm bu etkinlikler sırasında gündeme gelen telif hakları ile ilgili uyuşmazlıklar, kurumların ait oldukları ülkelerin yasaları ile kısıtlı anlık kararlarla çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu özelleşmiş kurumlardan biri olan Fransa’da, Institut Français d’Architecture (IFA)’ya bağlı olarak kurulan mimarl...
Diyarbakır Surları Ve Kent Tarihi
Parla, Canan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005-1-3)
Tarihi dokusunu en iyi koruyan kentlerden biri olan Diyarbakır’ın, sur ve yapılarını inceleyen çalışmalar giderek çoğalmış olmakla birlikte, kitabe metinlerinin pek dikkate alınmadığı gözlemlenmektedir. Oysa kentin, bugünkü bilgiler ve kitabe verileri ışığında yeniden incelenmesi ve tarihi süreç içerisinde nasıl biçimlendiğinin ortaya konması gerekmektedir. Kuşkusuz böyle bir çalışma, kente egemen olanların, Diyarbakır’a nasıl biçim verdiklerini açıkça gözler önüne serecektir. Bu makalede, başlangıçtan 16. ...
Moral Evaluation Of Conformity: A Comparative Study
Hortaçsu, Nuran (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu araştırmada Kara Harb Okulu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin değişik koşullarda grup kararına uygun ve ters yönde davranışlarda bulunan kişiyi nasıl algıladıkları incelenmiştir. Araştırmanın beklentisi Harb Okulu öğrencilerinin eğitilmekte oldukları uğraşı gereğince grup kararına uymayı ODTÜ öğrencilerine göre daha olumlu değerlendirecekleri, uymıyan kişiyi ise daha suçlu ve cezalandırılmaya lâyık olarak görecekleridir. Araştırma sonuçları hem Harb Okulu Öğrencileri ve h...
Dijital Haber Okuma Alışkanlıkları Hakkında Kullanıcı Araştırmaları: Hürriyet Web Sitesi, Mobil Sitesi ve Mobil Uygulaması İncelemeleri
Atçı, Özge; Utku Küngör, Eda; Ünaler, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma haberleri gazeteden veya televizyondan takip etme alışkanlığına sahip okuyucuların, dijital ve sosyal medyada haber tüketme deneyimleri ile dijital dünyada edindikleri alışkanlıkların ve haber okuma deneyimlerinin araştırılması sürecini içermektedir. Kullanıcıların değişen beklentileri, haber sitelerinin yalnızca içerik sunmasının yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında, farklı ilgi alanları ve hayat tarzlarına sahip okuyucuların haber alma alışkanlıkları, Hürriyet yayınları oda...
Sustainable Conservation Issues Of Four 14th And 15th Century Mosques In Ankara: Ahi Elvan Mosque, Örtmeli, Sabunî And Poyraji Mesjids
Erder, Evin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu çalışmada, Ankara’da bulunan Ahi Elvan Camisi, Örtmeli Mescidi, Sabunî Mescidi ve Poyracı Mescidi’lerinin bugünkü fiziksel durumları ile geçmişte ve günümüzde korunmaları için alınmış bulunan önlemler değerlendirilmiş, ve gelecekte yaşamlarının sürdürülebilir şekilde korunabilmesi için öneriler sunulumuştur. Ondördüncü ve onbeşinci yüzyıllarda inşa edilen bu dört tescilli yapı günümüze kadar özgün formları ile mimarî elemanlarını büyük ölçüde korumuşlardır. Bu ahşap direkli, ahşap tavanlı, taş temelli, v...
Citation Formats
T. E. Altan, Cumhuriyet’in Mekanları/Zamanları/İnsanları. 2010.