Öğretmen adaylarının toplumsal farklılıkları algılamaları üzerine bir çalışma

2019-10-21
Toplumsal değerlerin ve normatif yapıların gelecek kuşaklara aktarılmasında, ailenin ve eğitimin rolü temeldir. Bu öğelerle ilk kez ailenin kodlayıcı ortamında tanışan çocuk, bu öğelerin daha geniş bir perspektifte ve kurumsal bir boyutta aktarım süreciyle, eğitim sisteminde tanışır. Okunan/tartışılan bir metne hangi açıdan bakılacağını belirleyen ve görünen ve örtük mesajları çözümleyip öğrencilerine aktaran öğretmen, aynı zamanda yukarıda sözü edilen kültürel değerleri ve normatif yapıları da aktarmaktadır. Bu süreçteki farklılıkların dışavurumlarındaki tavır ve değişik iletişim kanallarının devreye sokulması toplumsal huzurun ve birlikteliğin sağlanmasında çok önemli bir faktör olduğu için, bu konuda farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı gelecek kuşaklara aktarmak ise bir eğitim sisteminin temel belirteçlerinden birisi gibi görünmektedir. Öğretmenin kültürel değerleri ve normatif yapıları aktarım konusundaki belirleyici rolünü başlangıç noktası olarak alan bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi’ndeki öğretmen adaylarının bu konudaki tutum ve görüşlerine dair bir değerlendirme yapmayı hedeflemiştir. Bu amaçla öğretmen adaylarına 11 temel araştırma sorusu izleğinde 30 soruluk bir anket verilmiş ve ulaşılan bulgular düzenlenmiştir. Bu sorular, öğretmen adaylarının, toplumsal, dinsel, dilsel, toplumsal cinsiyet, siyasal görüş, yaşam biçimi, dezavantajlı olma, zevkler gibi hususlarda farklılıklara olan tutumlarını mercek altına almıştır. Ayrıca bu noktalardaki farkındalıklarının nasıl oluştuğuna dair sorularla da, aile, okul ve (sosyal) medya seçeneklerinden hangisinin öğretmen adaylarının görüşlerinin şekillenmesinde daha etkin rol oynadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Öğretmen adaylarının çok önemli bir bölümü toplumsal farklılıkların ikili ilişkilerde önemli olmadığını belirtmiştir. Bu farklılıklar arasında, siyasi görüş farklılığı hakkındaki soruya verdikleri cevap ayrı bir önem arz etmektedir çünkü onların cevapları toplum genelinde bir dönüşüme de işaret etmektedir. Verilen cevaplarda dikkat çeken diğer bir noktaysa, medyanın kodlayıcı gücünün ve potansiyelinin en az aile ve okul kadar hatta bazı durumlarda daha da fazla önem kazandığıdır. Ancak dijital teknolojiler sonrası medyanın hem çok merkezli ve denetlenemez olması hem de öğrencilerin bazı bilgilere erken yaşlarda ve riskli ortamlarda maruz kalması çok kültürlü bir eğitimin içinde barındırdığı riskleri ve tehlikeleri ciddiye almayı gerektirmektedir. Sosyal medyanın eğitimde kullanımı ve öğrencilerin erişimi vs. gibi noktalarda eğitim sisteminde ciddi bir açığın olduğu göze çarpmaktadır. Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar genel olarak onların toplumsal değişimi anlama ve bu konuyla baş etme konusunda hoşgörülü ve çoğul bir perspektife sahip olduğunu göstermekle birlikte bu çalışma daha önce öngörülemeyen bir noktaya da dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar hem eğitimin hem de medyanın, çoğulcu bir bakış açısı geliştirme, demokratikleşme, toplumsallaşma ve toplumsal barışı sağlamadaki önemini göstermekte ve dolayısıyla toplumsal farklılıklarla ilgili proje ve çalışmalarda eğitim kurumlarının ve medyanın öneminin tanınarak yeni düzenlemelerde bulunulmasının önemine işaret etmektedir.
International Ankara Conference on Scientific Researches, 4 - 06 October 2019

Suggestions

Comparing Predictors of Teachers' Education for Sustainable Development Practices among Eco and Non-Eco Preschools
PAMUK, DENİZ; Olgan, Refika (Turkish Education Association, 2020-01-01)
Theory and practice of Education for Sustainable Development (ESD) in early childhood education (ECE) is still an emerging issue in all over the world. ESD practices should be integrated into existing ECE programs considering the role of eco-school program and preschool teachers at all levels of education both in nationwide and worldwide. Eco-schools program is one of the best practices representing ESD in formal education system. In addition, early childhood teachers either working at eco-preschools or not...
An Inquiry into the Underlying Reasons for the Impact of Technology Enhanced Problem-Based Learning Activities on Students' Attitudes and Achievement
Cetin, Yucel; MİRASYEDİOĞLU, ŞEREF; Çakıroğlu, Erdinç (Ani Publishing and Consulting Company, 2019-01-01)
Purpose: In the constantly changing and evolving world of today, there is a need to raise individuals who are able to renew themselves, learn autonomously, and have higher order thinking skills such as critical thinking and deducing. The purpose of the present study is to investigate the effects of Technology Enhanced Problem-Based Learning Activities (TEPLA), developed with regard to the aforementioned need, on learners' attitudes towards mathematics and academic achievement in mathematics through qualitat...
Roles of parents in enhancing children's creative thinking skills
Taneri, Pervin Oya (2012-7-01)
Since creative thinking is an essential requirement in today’s societies, educational institutions have to make some reforms in order to prepare next generation according to the needs of the societies such as giving more emphasis on creative thinking. The main aims of this paper are to reveal the parents’ opinions about the creative thinking skills, to teach parents the meaning of creative thinking, and to teach parents to create home environments that enhance creative thinking skills. A combination of qual...
A social psychological comparison of the Turkish elderly residing at high or low quality institutions
İmamoğlu, Emine Olcay; Kilic, N (Elsevier BV, 1999-09-01)
This paper aims to provide a comparison of the Turkish elderly residing at high- or low-quality institutions in terms of institutional and life satisfaction, attitudes toward institutional living, feelings of control, nature of relocation, importance attributed to different aspects of institutions, and preferences for different living conditions. In-depth interviews were carried out with 106 Turkish males and females (62-89 years) divided equally between high- and low-quality institutions from Istanbul. Com...
Investigating the relationship between teacher leadership and social justice leadership
Andıç Seyhan, İzel; Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Department of Educational Administration and Planning (2022-2)
Teacher leadership has become essential in education and social justice issues have come into prominence recently because of the changes in every area of the life. As there is a limitation of the studies focusing on the relationship between teacher leadership and social justice leadership in Turkish context, the current study tried to find whether teacher leadership predicts the social justice leadership roles. Within the frame of this goal, a correlational study design was set. The sample of the study cons...
Citation Formats
N. Birlik, Ö. Erdem, and G. Sert, “Öğretmen adaylarının toplumsal farklılıkları algılamaları üzerine bir çalışma,” Ankara, Türkiye, 2019, vol. 1, p. 557, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://753d5f54-1e4f-437a-9e75-f5baa8a89b3f.filesusr.com/ugd/614b1f_355f48c5ad0944b18d5332cc9b6f3c75.pdf.