"Pastoral Türk kültürünün Yakın Doğu'ya bir katkısı: mimari tasarımda sentez arayışı"

1999-01-01
Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri , (25 - 29 Eylül 1993)

Suggestions

"Termo/fotovoltaik güç jeneratörleri gelişimi için yakın-alan ışınımlı ısı transferi araştırması"
Mengüç, Pınar M.; Ertürk, Hakan; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba; Webb, D. Kurt; Artvin, Zafer; Loke, Vincent(2012)
"Türkiye ve Pakistan yerli koyun ırklarında prion protein geni polimorfizmleri taranması"
Uzun, Begüm; Özder, Muhittin; Demirci, Sevgin; Ünal, Özkan Emel; Togan, Z. İnci; Soysal, Hsan İ M.(2012)
Koyun ve keçilerin inkübasyon süresi uzun, ölümcül, merkezi sinir sistemini etkileyen (nörodejeneratif) bir hastalığı olan skrapi; birçok memeli türünü etkileyen bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilerden (Transmissible Spongyform Encephalopathy -TSE) yani prion protein hastalıklarından biridir. Koyunda üç ekzon ve iki introndan oluşan prion protein geninde üçüncü ekzon bölgesinde halen 50’den fazla nokta mutasyonu polimorfizmi (TNP) gözlenmiştir. Ancak, skrapiye direnç / hassasiyeti be...
"Selçuklu Anıtsal Mimarisinde Kozmolojik İmgeler: Evren Katmanlarının Simgesi Olarak 'Kutsal Ağaç' Kompozisyonu"
Peker, Ali Uzay (null; 1997-01-01)
"Kanada Mimarlık Merkezi (CCA): Kuruluş Süreci ve Mimari Betimlemesi",
Peker, Ali Uzay (Middle East Technical University, 2004-01-01)
"Kaybolan Nizam-ı Alem ve Şehrin İhyası"
Peker, Ali Uzay (2021-12-01)
Citation Formats
A. U. Peker, ““Pastoral Türk kültürünün Yakın Doğu’ya bir katkısı: mimari tasarımda sentez arayışı”,” Ankara, Türkiye, 1999, p. 261, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87805.