"Kanada Mimarlık Merkezi (CCA): Kuruluş Süreci ve Mimari Betimlemesi",

2004-01-01

Suggestions

"Selçuklu Anıtsal Mimarisinde Kozmolojik İmgeler: Evren Katmanlarının Simgesi Olarak 'Kutsal Ağaç' Kompozisyonu"
Peker, Ali Uzay (null; 1997-01-01)
"Türkiye ve Pakistan yerli koyun ırklarında prion protein geni polimorfizmleri taranması"
Uzun, Begüm; Özder, Muhittin; Demirci, Sevgin; Ünal, Özkan Emel; Togan, Z. İnci; Soysal, Hsan İ M.(2012)
Koyun ve keçilerin inkübasyon süresi uzun, ölümcül, merkezi sinir sistemini etkileyen (nörodejeneratif) bir hastalığı olan skrapi; birçok memeli türünü etkileyen bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilerden (Transmissible Spongyform Encephalopathy -TSE) yani prion protein hastalıklarından biridir. Koyunda üç ekzon ve iki introndan oluşan prion protein geninde üçüncü ekzon bölgesinde halen 50’den fazla nokta mutasyonu polimorfizmi (TNP) gözlenmiştir. Ancak, skrapiye direnç / hassasiyeti be...
"Pastoral Türk kültürünün Yakın Doğu'ya bir katkısı: mimari tasarımda sentez arayışı"
Peker, Ali Uzay (null; 1999-01-01)
"Ortaçağ Anadolu Mimarisinde Anlam"
Peker, Ali Uzay (1998-01-01)
"Termo/fotovoltaik güç jeneratörleri gelişimi için yakın-alan ışınımlı ısı transferi araştırması"
Mengüç, Pınar M.; Ertürk, Hakan; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba; Webb, D. Kurt; Artvin, Zafer; Loke, Vincent(2012)
Citation Formats
A. U. Peker, ““Kanada Mimarlık Merkezi (CCA): Kuruluş Süreci ve Mimari Betimlemesi”,” METU Journal Of The Faculty Of Architecture, pp. 1–31, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/content/view/13/29/.