"Selçuklu Anıtsal Mimarisinde Kozmolojik İmgeler: Evren Katmanlarının Simgesi Olarak 'Kutsal Ağaç' Kompozisyonu"

1997-01-01

Suggestions

"Kanada Mimarlık Merkezi (CCA): Kuruluş Süreci ve Mimari Betimlemesi",
Peker, Ali Uzay (Middle East Technical University, 2004-01-01)
"Pastoral Türk kültürünün Yakın Doğu'ya bir katkısı: mimari tasarımda sentez arayışı"
Peker, Ali Uzay (null; 1999-01-01)
"Ortaçağ Türbe Mimarisinin İçerdiği Anlamlar ve Kayseri Döner Kümbet Örneği"
Peker, Ali Uzay (null; 1997-01-01)
"Türkiye ve Pakistan yerli koyun ırklarında prion protein geni polimorfizmleri taranması"
Uzun, Begüm; Özder, Muhittin; Demirci, Sevgin; Ünal, Özkan Emel; Togan, Z. İnci; Soysal, Hsan İ M.(2012)
Koyun ve keçilerin inkübasyon süresi uzun, ölümcül, merkezi sinir sistemini etkileyen (nörodejeneratif) bir hastalığı olan skrapi; birçok memeli türünü etkileyen bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilerden (Transmissible Spongyform Encephalopathy -TSE) yani prion protein hastalıklarından biridir. Koyunda üç ekzon ve iki introndan oluşan prion protein geninde üçüncü ekzon bölgesinde halen 50’den fazla nokta mutasyonu polimorfizmi (TNP) gözlenmiştir. Ancak, skrapiye direnç / hassasiyeti be...
"Termo/fotovoltaik güç jeneratörleri gelişimi için yakın-alan ışınımlı ısı transferi araştırması"
Mengüç, Pınar M.; Ertürk, Hakan; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba; Webb, D. Kurt; Artvin, Zafer; Loke, Vincent(2012)
Citation Formats
A. U. Peker, ““Selçuklu Anıtsal Mimarisinde Kozmolojik İmgeler: Evren Katmanlarının Simgesi Olarak ‘Kutsal Ağaç’ Kompozisyonu”,” 1997, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.nadirkitap.com/i-ii-milli-selcuklu-kultur-ve-medeniyeti-semineri-bildirileri-1-2-kitap-komisyon-kitap11535696.html.