"Termo/fotovoltaik güç jeneratörleri gelişimi için yakın-alan ışınımlı ısı transferi araştırması"

Download
2012
Mengüç, Pınar M.
Ertürk, Hakan
Okutucu Özyurt, Hanife Tuba
Webb, D. Kurt
Artvin, Zafer
Loke, Vincent

Suggestions

"Türkiye ve Pakistan yerli koyun ırklarında prion protein geni polimorfizmleri taranması"
Uzun, Begüm; Özder, Muhittin; Demirci, Sevgin; Ünal, Özkan Emel; Togan, Z. İnci; Soysal, Hsan İ M.(2012)
Koyun ve keçilerin inkübasyon süresi uzun, ölümcül, merkezi sinir sistemini etkileyen (nörodejeneratif) bir hastalığı olan skrapi; birçok memeli türünü etkileyen bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilerden (Transmissible Spongyform Encephalopathy -TSE) yani prion protein hastalıklarından biridir. Koyunda üç ekzon ve iki introndan oluşan prion protein geninde üçüncü ekzon bölgesinde halen 50’den fazla nokta mutasyonu polimorfizmi (TNP) gözlenmiştir. Ancak, skrapiye direnç / hassasiyeti be...
"Pastoral Türk kültürünün Yakın Doğu'ya bir katkısı: mimari tasarımda sentez arayışı"
Peker, Ali Uzay (null; 1999-01-01)
"Kanada Mimarlık Merkezi (CCA): Kuruluş Süreci ve Mimari Betimlemesi",
Peker, Ali Uzay (Middle East Technical University, 2004-01-01)
"Selçuklu Anıtsal Mimarisinde Kozmolojik İmgeler: Evren Katmanlarının Simgesi Olarak 'Kutsal Ağaç' Kompozisyonu"
Peker, Ali Uzay (null; 1997-01-01)
"The right to reconcile work and family responsibilities" : international framework and a brief overview of the situation in Turkey
Erden, Deniz; Ertürk, Yakın; Department of Gender and Women's Studies (2008)
This thesis analyzes the right to reconcile work and family responsibilities which is recognized as crucial in womens participation in the labor market. When women can not fully enjoy their right to work due to the burden of unequal gender division of labor, they become more vulnerable to poverty and male violence which impede them from developing their basic human capabilities. States should acknowledge that this is a human rights problem which is deriving from womens overburden as primary caregivers. In o...
Citation Formats
P. M. Mengüç, H. Ertürk, H. T. Okutucu Özyurt, D. K. Webb, Z. Artvin, and V. Loke, ““Termo/fotovoltaik güç jeneratörleri gelişimi için yakın-alan ışınımlı ısı transferi araştırması”,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJM056azU.