Hide/Show Apps

Brezilya’da Sağ Siyasetin Yeni Mücadele Mecrası: Yüksek Yargı

2018-11-01
Topal Yılmaz, Aylin
Sol partilerin, sendikaların güçsüzleştirilmesiyle birlikte işçi sınıfının örgütsüzlüğünün yerini din almaya başlıyor. Evangelizm kitleleri bir araya getiren en önemli merkez haline geliyor