Drama temelli geometri ders planlarının geliştirilmesi ve Uygulanması

2004-09-17
Duatepe Paksu, Asuman
Ubuz, Behiye
Bu çalışmada, 7. sınıf geometri konularının öğretilmesi ve öğrenilmesinde dramanın kullanılmasını amaçlayan ders planlarının geliştirilmesi ve uygulanması örnekler verilerek sunulmaktadır. Ayrıca, bazı deneysel sonuçlar da kısaca verilmektedir.
Citation Formats
A. Duatepe Paksu and B. Ubuz, “Drama temelli geometri ders planlarının geliştirilmesi ve Uygulanması,” 2004, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.egitimhane.com/drama-temelli-geometri-ders-planlarinin-gelistiril-d8460.html.