İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim ve Gıda Fiyatları Üzerine Etkisi

2018-01-01
Alpas, Hami
Kıymaz, Taylan

Suggestions

İklim Değişikliğinin Asfalt Kaplamalari üzerindeki etkileri ve yeni yapim stratejileri
Öztürk, Hande Işık (null; 2017-11-30)
Karayolu inşaat sektörü, hem ekonomihem de kalkınma açısından önemlibir rol oynamaktadır, fakatkarbon salınımının da önemli bir kaynağıdır. Bu sebeple, enerji tasarrufu ve karbon emisyonlarının azaltılması küresel iklim değişikliği nedeniyle kritik konulardan birihaline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında iklim değişiminin ülkemiz ve özellikle de asfalt kaplamalar üzerindeki etkileri detaylıca ele alınmıştır. Bu bağlamda iklim değişikliği eylem planı çerçevesinde ulaşım sektöründe enerj...
İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Kentler
Balaban, Osman (2012-06-01)
Impacts of climate change on water resources on eastern mountainous region of Turkey
Güventürk, Abdülkadir; Yücel, İsmail; Department of Civil Engineering (2013)
Temperature and precipitation are the most important indicators of climate change. Especially for the basins fed by snow, the shifts of melting to earlier times, affects the streamflow. Increase in temperature causes to shifts of melting of snow to shift to earlier times so that hydrologic regime of the river system changes, and leads to changes in climatic conditions of the region. In this study the shifts of snow melting times are analyzed for the selected 15 streamflow stations located in Euphrates, Tigr...
The Impact of climate change on agricultural production in Mediterranean countries
Atay, Mehmet Ufuk; Sarı, Ramazan; Yücel, İsmail; Department of Earth System Science (2015)
The aim of the study is to determine the impact of climate change on agriculture for Mediterranean countries by employing vulnerability and econometric analysis. At first step, a composite agricultural vulnerability index is created by principal component analysis (PCA) for Mediterranean counties and world’s top 35 cereal producer countries. Then, based on index scores, countries are grouped by cluster analysis. Several indicators are selected from different international databases according to three compon...
İklim Değişikliğinin Kuzey Ege Havzası Su Potansiyeline Olan Etkisinin Araştırılması
Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Afshar, Mehdi; Yücel, İsmail; Ozaltin, Ahmet Murat; Dogan, Nazli; Barkis, Numan; Tanir, Tugkan; Ozcam, Bahadir (null; 2019-10-15)
Bu çalışmanın amacı Kuzey Ege Havzası su potansiyelinde 2018 – 2098 yılları arasında iklim değişikli sebebiyle gerçekleşmesi beklenen değişikliklerin Hydrologiska Byråns Vattenbalansmodell (HBV) kavramsal hidrolojik modeli kullanılarak elde edilmesidir. HBV modeli 1984 – 2000 yılları arasında kalibre edilmiş ve 2001 – 2014 yılları arasında bağımsız bir şekilde doğrulanmıştır. Daha sonra kalibre edilmiş parametreler 2018 – 2098 yılları arasındaki dönem için kullanılarak havzada gelecekte iklim değişikliğine ...
Citation Formats
H. Alpas and T. Kıymaz, İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim ve Gıda Fiyatları Üzerine Etkisi. 2018, p. 104.