Kiriş destekli kompozit bir plakanın bir arada uygulanan eksenel ve kesme yükü altında burkulma ve burkulma sonrası davranışlarının incelenmesi

2015-10-01
Akay, Erkan
Yaman, Yavuz
Bu çalışmada kesme ve eksenel basma yükü altında, tabakalı karbon fiber takviyeli kompozit bir plakanın burkulma öncesi ve sonrası davranışları araştırılmıştır. Eksenel basma yükünün yanında eş zamanlı kesme yüküne de maruz kalan kiriş destekli plakalarda, özellikle burkulma sonrası davranışların oldukça karmaşık olmasından dolayı sonlu elemanlar yöntemi gibi sayısal tabanlı bir çözücü olmadan panel davranışlarını hesaplamak oldukça zordur. Bu çalışmada, sonlu elemanlar modelleme yönteminin doğrulanması ve hassasiyet çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kiriş destekli plakanın burkulma ve burkulma sonrasındaki davranışında eksenel basma yükünün yanında kesme yükünün de etkisi incelenmiştir.
Ulusal Mekanik Kongresi, (24 - 28 Ağustos 2015)

Suggestions

Effect of gap distance on the mechanical properties and cross-sectional characteristics of the MIG-MAG butt wells
Kaşıkçı, İlker; Ankara, Osman Alpay; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
This study was undertaken with the objective of determining the effect of gap distance on the weld bead geometry and the mechanical properties of the weldments. Low-alloyed and low carbon steel plates were welded under different conditions where each weldment had different gap distance and weld bead grooves. The influences of welding parameters namely, welding speed, current and voltage on the weld bead were examined in terms of weld bead penetration and heat affected zone and weld metal zone hardness varia...
S235 Çeliğinin MAG Köşe Kaynağında Farklı Sabitleme Noktalarına Bağlı Gelişen Çarpılma Eğilimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Tahmin Edilmesi
Bedir, Elif; Batıgün, Caner; Gür, Cemil Hakan (null; 2015-11-21)
Bu çalışmada, S235 yapı çeliği plakalarına uygulanan MAG köşe kaynağı işlemi esnasında kullanılan sabitleme sisteminin yapıda meydana gelen deformasyon eğilimi üzerindeki etkisi incelenmiş ve deformasyonun önceden tayin edilebilirliği tartışılmıştır. Uygulanan sabitleme düzeninin yapıda kapladığı hangi faktörlere bağlı olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Farklı sabitleme sistemleri kullanılarak MAG kaynağına tabi tutulan S235 tipi çelik plakalarda meydana gelecek olan deformasyon, “Weld Planner” yazılımı kull...
Transient dynamic response of viscoelastic cylinders enclosed in filament wound cylindrical composites
Şen, Özge; Turhan, Doğan; Department of Engineering Sciences (2005)
In this study, transient dynamic response of viscoelastic cylinders enclosed in filament wound cylindrical composites is investigated. Thermal effects, in addition to mechanical effects, are taken into consideration. A generalized thermoelasticity theory which incorporates the temperature rate among the constitutive variables and is referred to as temperature-rate dependent thermoelasticity theory is employed. This theory predicts finite heat propagation speeds. The body considered in this thesis consists o...
Design, fabrication, and measurement of efficient beam-shaping reflectors for 5G mm-wave applications
Karaova, Gökhan Çağlayan; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-5)
In this study, an optimization procedure to design corrugated passive metallic reflectors for the fifth-generation millimeter wave (5G mm-wave) applications, as well as the fabrication and measurement of the designed reflectors, are presented. Such reflecting surfaces can be used as passive repeaters in both indoor and outdoor applications to change the field coverage by redirecting incident beams into desired directions with controllable power distributions. The design procedure includes a heuristic optimi...
Low velocity impact characterization of monolithic and laminated AA 2024 plates by drop weight test
Kalay, Yunus Eren; Ögel, Bilgehan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
The objective of this study was to investigate the low velocity impact behavior of both monolithic and laminated aluminum alloy plates. For this purpose, a drop-weight test unit was used. The test unit included the free fall and impact of an 8 kg hammer with an 8 mm punching rod from 0.5 m to 4 m. The relationship between the change in static mechanical properties (hardness, ultimate tensile strength, yield strength, strain hardening rate) and low velocity impact behavior of monolithic aluminum plates were ...
Citation Formats
E. Akay and Y. Yaman, “Kiriş destekli kompozit bir plakanın bir arada uygulanan eksenel ve kesme yükü altında burkulma ve burkulma sonrası davranışlarının incelenmesi,” Trabzon, Türkiye, 2015, p. 26, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88174.