Kiriş destekli kompozit bir plakanın bir arada uygulanan eksenel ve kesme yükü altında burkulma ve burkulma sonrası davranışlarının incelenmesi

2015-10-01
Akay, Erkan
Yaman, Yavuz
Bu çalışmada kesme ve eksenel basma yükü altında, tabakalı karbon fiber takviyeli kompozit bir plakanın burkulma öncesi ve sonrası davranışları araştırılmıştır. Eksenel basma yükünün yanında eş zamanlı kesme yüküne de maruz kalan kiriş destekli plakalarda, özellikle burkulma sonrası davranışların oldukça karmaşık olmasından dolayı sonlu elemanlar yöntemi gibi sayısal tabanlı bir çözücü olmadan panel davranışlarını hesaplamak oldukça zordur. Bu çalışmada, sonlu elemanlar modelleme yönteminin doğrulanması ve hassasiyet çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kiriş destekli plakanın burkulma ve burkulma sonrasındaki davranışında eksenel basma yükünün yanında kesme yükünün de etkisi incelenmiştir.
Citation Formats
E. Akay and Y. Yaman, “Kiriş destekli kompozit bir plakanın bir arada uygulanan eksenel ve kesme yükü altında burkulma ve burkulma sonrası davranışlarının incelenmesi,” Trabzon, Türkiye, 2015, p. 26, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88174.