S235 Çeliğinin MAG Köşe Kaynağında Farklı Sabitleme Noktalarına Bağlı Gelişen Çarpılma Eğilimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Tahmin Edilmesi

2015-11-21
Bu çalışmada, S235 yapı çeliği plakalarına uygulanan MAG köşe kaynağı işlemi esnasında kullanılan sabitleme sisteminin yapıda meydana gelen deformasyon eğilimi üzerindeki etkisi incelenmiş ve deformasyonun önceden tayin edilebilirliği tartışılmıştır. Uygulanan sabitleme düzeninin yapıda kapladığı hangi faktörlere bağlı olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Farklı sabitleme sistemleri kullanılarak MAG kaynağına tabi tutulan S235 tipi çelik plakalarda meydana gelecek olan deformasyon, “Weld Planner” yazılımı kullanılarak sonlu elemanlar yöntemiyle bilgisayar ortamında hesaplanmış, elde edilen sonuçlar gerçek deformasyon değerleriyle karşılaştırılarak doğrulanmaya çalışılmıştır.
Citation Formats
E. Bedir, C. Batıgün, and C. H. Gür, “S235 Çeliğinin MAG Köşe Kaynağında Farklı Sabitleme Noktalarına Bağlı Gelişen Çarpılma Eğilimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Tahmin Edilmesi,” Ankara, Türkiye, 2015, p. 191, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81317.