S235 Çeliğinin MAG Köşe Kaynağında Farklı Sabitleme Noktalarına Bağlı Gelişen Çarpılma Eğilimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Tahmin Edilmesi

2015-11-21
Bu çalışmada, S235 yapı çeliği plakalarına uygulanan MAG köşe kaynağı işlemi esnasında kullanılan sabitleme sisteminin yapıda meydana gelen deformasyon eğilimi üzerindeki etkisi incelenmiş ve deformasyonun önceden tayin edilebilirliği tartışılmıştır. Uygulanan sabitleme düzeninin yapıda kapladığı hangi faktörlere bağlı olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Farklı sabitleme sistemleri kullanılarak MAG kaynağına tabi tutulan S235 tipi çelik plakalarda meydana gelecek olan deformasyon, “Weld Planner” yazılımı kullanılarak sonlu elemanlar yöntemiyle bilgisayar ortamında hesaplanmış, elde edilen sonuçlar gerçek deformasyon değerleriyle karşılaştırılarak doğrulanmaya çalışılmıştır.
9. Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi, 20 - 21 Kasım 2015,

Suggestions

Effect of gap distance on the mechanical properties and cross-sectional characteristics of the MIG-MAG butt wells
Kaşıkçı, İlker; Ankara, Osman Alpay; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
This study was undertaken with the objective of determining the effect of gap distance on the weld bead geometry and the mechanical properties of the weldments. Low-alloyed and low carbon steel plates were welded under different conditions where each weldment had different gap distance and weld bead grooves. The influences of welding parameters namely, welding speed, current and voltage on the weld bead were examined in terms of weld bead penetration and heat affected zone and weld metal zone hardness varia...
Adsorption of gold atoms on anatase TiO2 (100)-1x1 surface
Vural, Kıvılcım Başak; Ellialtıoğlu, Süleyman Şinasi; Department of Physics (2009)
In this work the electronic and structural properties of anatase TiO2 (100) surface and gold adsorption have been investigated by using the first-principles calculations based on density functional theory (DFT). TiO2 is a wide band-gap material and to this effects it finds numerous applications in technology such as, cleaning of water, self-cleaning, coating, solar cells and so on. Primarily, the relation between the surface energy of the anatase (100)-1x1 phase and the TiO2-layers is examined. After an app...
Silindir Yapılar Çevresinde Akım Koşulları ve Oyulma Süreçlerinin Sayısal Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Fuhrman, David R; Jacobsen, Niels G; Fredsoe, Jorgen (2014-11-09)
Bu çalışmada deniz tabanına dik olarak yerleştirilmiş silindirik bir yapı çevresinde sabit akım koşulları altında oluşan hidrodinamik ve morfolojik değişimler üç-boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri ile çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan sayısal modelde Reynolds-ortalamalı Navier Stokes denklemleri, k-omega türbülans modeli ile birlikte 3 boyutlu olarak çözülmekte, çözümlenen girdap kopması, sediman taşınımı (tabanda ve askıda) ve taban morfolojisi değişimi ile silindir çevresinde zaman içind...
Thin section high cooling rate solidification, thermomechanical processing and characterization of AISI DC53 cold work tool steel
Çardaklı, İsmail Seçkin; Kalkanlı, Ali; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2019)
In this study, firstly, the solidification behaviour of AISI DC53 cold work tool steel was investigated by means of a cooling curve and its first derivative. Copper and sand wedge-shaped moulds were used to obtain various solidification rates. To reveal the cooling rate degree during solidification, the secondary dendrite arm spacing of the steel alloy was examined by scanning electron microscopy (SEM). The solidification rates of each section for both wedge steel samples were calculated by means of the sec...
Sentetik polipropilen fiber ve lastik tozu katılmış killerin çekme dayanımı üzerine bir çalışma
Çokça, Erdal (null; 2019-05-16)
In this experimental study, 8-shaped direct tensile test and split tensile test (Brazilian test) were used to measure the tensile strength of compacted clay soil. The unconfined compressive strengths of the same clay samples were also determined. Laboratory tests were performed on Ankara clay and Kaolin clay with the addition of various proportions of synthetic polypropylene fiber, pulverized rubber, and bentonite. This usage of different stabilizing agents enabled the authors to observe the reliabi...
Citation Formats
E. Bedir, C. Batıgün, and C. H. Gür, “S235 Çeliğinin MAG Köşe Kaynağında Farklı Sabitleme Noktalarına Bağlı Gelişen Çarpılma Eğilimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Tahmin Edilmesi,” Ankara, Türkiye, 2015, p. 191, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81317.