Afet Sakınım Planlaması ve Uygulamaları

2017-01-01

Suggestions

Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara ve ekonomik kayba neden olabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda sadece acil durum müdahalesi yöntemi ile afetlere karşı ne kadar hazırlıksız kalındığı anlaşılmıştır. Ardından geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte Türkiye’de ARAY kabulleri uluslararası perspektifle paralel...
Afet Risk Yönetimi, Sakınım Planlaması ve Dirençli Kentler
Şenol Balaban, Meltem (İmge Yayınevi, Ankara, 2017-01-01)
Pre-event dam failure analyses for emergency management
Bozkuş, Zafer (2001-12-01)
Simultaneous dam-break analyses of two dams, namely the Nilüfer and Doǧanci dams, due to a breach in their bodies, were performed under various hydraulic conditions. Both of the dams are located in the same river branch of the Nilufer Basin in the province of Bursa in Turkey. The main purpose of the study was to see the negative effects of such failure on the city of Bursa, which is located downstream of the dams, as well as to make available the results of the study to the relevant public officials for the...
Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2014-12-31)
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampüs ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Çok geniş bir arazide kurulu olan kampusümüzde, akademik, idari, öğrenci, ziyaretçi sayıları onbinlerle ifade edilmektedir. Tüm canlılarıyla bu örnek doğal yaşam alanında hem gün içinde hem de geceleri karşılaşılabilecek çeşitli tehlike ve riskler mevcuttur.Bugüne dek kampusümüzde afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olma ve kam...
Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü Proje Serisi: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Hasgül, Etkin; Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2017-12-31)
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampus ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Önceki yıllarda yapılmış olan kütüphane ve pilot olarak seçilen 19. yurt projelerinin devamı olarak, 2017 yılında fakülte bazında çalışmanın yapılması öngörülmektedir. Bu seri tamamlanarak destek olabilecek bir yayınevi ile anlaşarak Türkiye’de ilk olarak ‘Kütüphane-Yurt-Fakülte ve Hazırlık’ şeklinde kitap/kitapçık haline getiri...
Citation Formats
M. Şenol Balaban and H. Ç. Keskinok, Afet Sakınım Planlaması ve Uygulamaları. 2017, p. 192.