Cebirsel Topoloji Yaz Okulu Notları

2016

Suggestions

Algebraic Nahm transform for parabolic Higgs bundles on P-1
Aker, Kursat; Szabo, Szilard (2014-01-01)
We formulate the Nahm transform in the context of parabolic Higgs bundles on P-1 and extend its scope in completely algebraic terms. This transform requires parabolic Higgs bundles to satisfy an admissibility condition and allows Higgs fields to have poles of arbitrary order and arbitrary behavior. Our methods are constructive in nature and examples are provided. The extended Nahm transform is established as an algebraic duality between moduli spaces of parabolic Higgs bundles. The guiding principle behind ...
Algebraic And Combinatorial Methods İn Finiter Fields, Coding Theory And Cryptography
Özbudak, Ferruh(2011-12-31)
Kapsam: Bu projede, kombinatorik, cebirsel fonksiyonel cisimler ve sonlu cebirsel geometri teknikleri kullanarak kodlama teorisi, sonlu cisimler ve kriptografi üzerine yeni sonuçlar bulunması amaçlanmaktadır. Yöntem: Proje süresince konu ile ilgili en son gelişmeleri takip etmek, bu konuda çalışan diğer bilim adamları ile fikir alışverişi yapmak ve bulunan yeni sonuçları sunmak üzere uluslararası konferanslarda katılmak bu projenin yöntemi olarak özetlenebilir. Beklenilen Sonuç: Kombinatorigin kodlama t...
Algebraic structures of finite morley rank
Berkman, Ayşe A; Koç, Cemal; Thomas, Simon; Department of Mathematics (1995)
Algebraic And Combinatorial Methods İn Finite Fields, Coding Theory And Cryptography
Özbudak, Ferruh; Tutdere, Seher; Çalık, Çağdaş; Yayla, Oğuz; Muş, Köksal(2013-12-31)
Bu projede, kombinatorik, cebirsel fonksiyonel cisimler ve sonlu cebirsel geometri teknikleri kullanarak kodlama teorisi, sonlu cisimler ve kriptografi üzerine çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Bunların arasında BAP-07-05- 2011-002 nolu projemizde başlayan bazı çalışmalar da devam ettirileceği planlanmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili olarak bazı techizat alımı ve bilgi/deneyim arttırılması, makale sunumu gibi gerekçelerle uluslararası konferanslarda katılınması bu projenin amaçlarıdır. Konferans veya de...
Cebirsel Varyeteler Üzerinde Vektör Demetleri Ve Modül Uzayları
Coşkun, Emre(2017)
Bu rapor, 114F116 numaralı TÜBİTAK-3501 KARİYER projesinin sonuç raporudur. Önceliklegiriş kısmında projenin içeriği ve önemi tartışılmıştır. Burada, ACM vektör demetleri veinstanton demetleri üzerine yapılan çalışmaların önemi anlatılmıştır. Giriş kısmını izleyenliteratür özeti, proje konusuyla ilgili konularda son yıllarda yapılan araştırmaların bir özetiniiçermektedir. ACM vektör demetleri ve instanton demetleri üzerine yapılan araştırmalar detaylıbir şekilde tarif edilmiştir. Gereçler ve yöntemler kısmı...
Citation Formats
Y. Ozan, “Cebirsel Topoloji Yaz Okulu Notları,” 00, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://users.metu.edu.tr/ozan/algtop2016.pdf.