Which matters more in ‘dual identity online brand communities’: brand vs community commitment

Download
2020-11-24
Altınışık, Said
Online Brand Community (OBC) has been a relatively novel and attractive phenomenon in marketingand in the academics thereof, due to its business implications. In this study we define a new type of online brand community: ‘dual identity’ OBC’s, and examined the attitudinal mechanism in these type of brand communities. In the relational context of an OBC two objects of commitment, brand and community commitment play role in this interaction. This study investigates how the two commitments are generated withtheir unique antecedents and how they contribute to certain businessoutcomes, namely asfuture purchasing intention and community participation intention.We used a mixed method design, explanatory sequential design as the research methodology of this study. In the quantitative part, we used Structural Equation Modelingtechnique to test our proposed model and the data (n=1256) were collected from the OBC of a retailing firm that operates country-wide in Turkey.Than in the qualitative part of the study we employed netnographic approach to analyze the community’s Facebook page, to have a deeper understanding of the nature of interaction within the community.Results have shown that brand realm and community realm, though they show strong coherence within, operaterelatively distinctboth fortheir antecedents and outcomes. Especially in the outcomes side, brand commitment didnot have a positive effect on thecommunity participation intention and communitycommitment did not yield to re-purchase intention directly, rather it contributed to re-purchase intention through the mediation of brand commitment indirectly.

Suggestions

Exploring the Role of the City as a Learning Environment for Heritage Education
Şimşek, Gökçe; Acar, Esin; Çayırezmez Atalan, Nurdan; Elitok Kesici, Ayşe (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Günümüzde, toplumların kültürel miras üzerine eğitimi önemli küresel uğraşlardan biri haline gelmektedir. Kültürel miras eğitimi, tarih, koruma, eğitim gibi farklı disiplinlere çalışma konusu olmakta ve geçmişe ilgi uyandırmak, geleneklerin devamlılığını sağlamak, kentlilerde yaşadıkları çevreye yönelik farkındalık oluşturmak, kentliler arasında birlik duygularını, dayanışmayı sağlamak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Küresel düzeyde, özellikle kentlerin yaşam alanı olarak önem kaz...
Yüksek Verimli Seçici Yayıcı Güneş Gözesi (Selective Emitter Solar Cell) Geliştirilmesi
Turan, Raşit; Çiftpınar, Emine Hande; Demircioğlu, Olgu(2013-12-27)
Fotovoltaik(FV) Teknoloji fiyatlarının hızlı düşüşüne paralel olarak dünyada fotovoltaik kullanımı hızla artmaktadır. Ticari olarak en güvenilir FV çeşidi olarak kabul gören kristal silisyum güneş gözeleri hala dünya piyasasının %80’ninden fazlasını elinde tutmaktadır. Standart olarak üretilen kristal silisyum güneş gözelerinin verimlilikleri %16-18 aralığındadır. Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Laboratuvarları’nda %17 verimli güneş gözeleri üretilebilmektedir. Bu bilgi birikimi ve labo...
Understanding brand building processes in an emerging market context : the interplay between TURQUALITY program and the Turkish jewellery companies
Yaran, İlkin; Karababa, Eminegül; Department of Business Administration (2014)
This study aims to understand the interplay between TURQUALITY program and the Turkish companies in their brand building processes, taking the case of jewellery industry. Jewelleries are fashion and luxury consumption items and jewellery brands provide symbolic resources for consumers. Therefore, this study also focuses on TURQUALITY program's guidance in more complex brand management context which necessitates symbolic branding strategies. The study adopts qualitative research to understand how these jewel...
Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Uncovering the relationship between student engagement and organizational culture in a public university in Turkey
Borhan, Ersan.; Emil, Serap; Department of Educational Administration and Planning Education (2020)
Student engagement has become a seminal phenomenon in recent higher education studies since it is associated with both desirable student outcomes and the quality of higher education policies and practices. It is defined as the time and energy devoted by the students to their studies and institutional efforts to create effective educational environment. Although the literature has given in-depth comprehension about the role of organizational characteristics in engagement, there has been few studies touching ...
Citation Formats
S. Altınışık, “Which matters more in ‘dual identity online brand communities’: brand vs community commitment,” Ph.D. - Doctoral Program, Middle East Technical University, 2020.