Sektörel Kredi Yoğunlaşması ve Kredi Riski

2021
Sarı, Sultan

Suggestions

Industry specific information content of financial ratios and financial distress modeling
Sayarı, Naz; Oran, Adil; Muğan, Fatma Naciye Can; Department of Business Administration (2013)
The aim of this study is to investigate uncertainty levels of industries and explore those financial ratios that have the highest information content in determining the set of industry characteristics and use the most informative ratios selected in developing industry specific financial distress models. First, we employ factor analysis to determine the set of ratios that are most informative in specified industries. Second, we use entropy method as a Multiple Attribute Decision Making Model, to measure the ...
Design and implementation of wireless sensor networks utilizing sector antennas
Bilgin, Yusuf Alper; Yılmaz, Ali Özgür; Department of Electrical and Electronics Engineering (2016)
This thesis considers the medium access control layer (MAC) for a wireless sensor network (WSN) utilizing sector antennas. We propose a communication protocol including a neighbor discovery protocol, a routing protocol and a transmission protocol similar to ALOHA for WSNs operating with sector antennas. The main contribution to the literature is to compare the outcome of using sector antennas with using omnidirectional antennas in WSNs by both experimental studies and simulations. Experimental studies compa...
Sektörlerin Rekabet Gücünü Artırarak Bölgesel Kalkınmaya Destek: Hand Made in Hatay Projesinde Mobilya Tasarımı Çalışmaları
Akan, Sezgin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Mobilya üretiminde teknolojik gelişmelerle birleşen yeni iş modelleri, global ölçekte tasarım, seri üretim ve pazarlama yapan firmalara pazar hakimiyeti sağlamaktadır. Buna rağmen, üst ve orta gelir grubundaki tüketicilerin, kaliteli, sürdürülebilir, üreticinin ve yörenin izlerini taşıyan mobilya arayışı sürmektedir. Geleneksel yöntemlerle üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücü, tasarım odaklı ürün geliştirme, pazarlama ve üretim destekleriyle artırılabilir ve niş pazarlar yaratılabili...
Şekil bellekli CuZnAl alaşımlarının üretim ve karakterizasyonu
Bor, Şakir; Kalkanlı, Ali; Tarhan Bor, Elif; Saranlı, Gamze; Karabay, Ziya Yusuf; Özaygen, Altay(1998)
Şekil bellekli CuZnAl alaşımları, ticari saflıktaki malzemelerden ve tane inceltici TİB2 katkısı ile atmosfere açık indüksiyon ocağında üretilmiştir. Üretilen alaşımlar 22 mm başlangıç çapından 4.75 mm çapa sıcak dövülerek şekillendirilmişlerdir. CuZnAl üçlü faz diagramımn % 3, 4.5, 5 Al için ikili kesitleri oluşturulmuştur.. Alaşımların içyapıları geçirimli elektron mikroskopunda incelenmiş ve ana fazın düzenli DO3 yapısında olduğu belirlenmiştir. Düzenli ana fazın, Ms sıcaklığının altına soğutulduğunda ve...
Photobiological hydrogen production from sugar beet molasses
Sağır, Emrah; Yücel, Ayşe Meral; Özgür, Ebru; Department of Biochemistry (2012)
The main aim of this study was to investigate biological hydrogen production from sucrose and molasses by purple non-sulphur bacteria (PNS). The hydrogen production capacities of four different PNS bacteria (Rhodobacter capsulatus (DSM 1710), Rhodobacter capsulatus YO3 (Hup-), Rhodopseudomonas palustris (DSM 127) and Rhodobacter sphaeroides O.U.001 (DSM 5864)) were tested on sucrose and molasses. The photobiological hydrogen production were performed in 50 ml and 150 ml small scale photobioreactors, in batc...
Citation Formats
S. Sarı, Sektörel Kredi Yoğunlaşması ve Kredi Riski. 2021.