İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitiminin Bir Parçası Olarak Araştırma ve Sosyal Sorumluluk

2017-11-17

Suggestions

İnşaat Şirketleri için Bilgisayar Destekli Bir Portföy Değerlendirme ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi
Orakçal, Özorhon Beliz; Birgönül, Mustafa Talat; Özyurt, Beste; Dikmen Toker, İrem; Bilgin, Gözde; Eken, Görkem(2016)
Günümüzde inşaat projeleri giderek karmaşık bir hal almakta, inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel proje yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Portföy yönetimi, projelerin başta şirketin stratejik hedefleri olmak üzere birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi sonucunda portföydeki yerlerinin belirlenmesini ve mevcut kaynakların bu doğrultuda projeler ...
İnşaat Sektörü Için Bilgi Teknolojilerindeki Son Gelişmeler
Tanyer, Ali Murat; Pekeriçli, Mehmet Koray (2006-12-01)
Developing a roadmap for knowledge management in construction industry
Erkan, Ceyhun Selim; Nielsen, Yasemin; Department of Civil Engineering (2007)
High turnover rate of employees in construction cause companies in the sector struggle against knowledge loss. Due to the high competition in the market, companies differentiate by keeping and increasing their intellectual capital generally acknowledged as the main source of competitive advantage. Knowledge Management (KM) is defined as any process or practice of creating, acquiring, capturing, sharing, and using knowledge, wherever it resides, to increase learning and performance by sustaining organisation...
Development of an IT-based tool for portfolio assessment and management for construction companies
Bilgin, Gözde; Dikmen Toker, İrem; Özorhon Orakçal, Beliz; Department of Civil Engineering (2019)
Development in the construction industry has leaded most of the construction companies to undertake more complex projects than before, which are generally executed concurrently. Therefore, project management routines of the companies may not support effective management of multi-projects. Project portfolio management approach has been suggested to meet requirements for coordinating multi-projects to meet strategic objectives under limited resources. Since project portfolio management requires a comprehensiv...
İnşaat Sektörünün Yapım Yönetimi Eğitiminden Beklentileri
Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (2007-10-31)
Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ağırlık kazandığı ve yerel pazarlarda rekabetin yoğunlaşıp, yabancı ortaklarla çalışma gereğinin arttığı günümüz koşullarında; inşaat şirketlerinin teknik becerileri kadar yönetsel becerileri de önemli bir rekabet avantajı kaynağı olarak belirginleşmektedir. İnşaat mühendisliği eğitimi içinde yer alan yapım yönetimi dalı; yapım teknolojileri, proje yönetimi, inşaat sektörünün ekonomik, hukuksal, sosyo-politik ve çevresel etkileri ve benzeri yönetsel konularını kapsamakta ...
Citation Formats
M. Çalamak, “İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitiminin Bir Parçası Olarak Araştırma ve Sosyal Sorumluluk,” presented at the 4. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/18092_46_10.pdf.