Akarsu Köprülerinde Yıkılma Riskinin Azaltılması Üzerine Bir Çalışma

2015-11-19
Selamoğlu, Meriç
Çalamak, Melih
Yanmaz, Ali Melih
Citation Formats
M. Selamoğlu, M. Çalamak, and A. M. Yanmaz, “Akarsu Köprülerinde Yıkılma Riskinin Azaltılması Üzerine Bir Çalışma,” presented at the 4. Su Yapıları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91496.