EVALUATION OF COVID-19 PANDEMIC MEASURES FOR MASS TRANSPORTATION IN ANKARA

2021-7
Shahin, Hind
COVID-19 was labeled a Public Health Emergency of International Concern by WHO on the 30th of January 2020. Countries enacted measures to curb the spread of the virus, many of which resulted in limiting peoples’ mobility; mass transportation systems worldwide took the hardest hit. Thus, research emerged on the impact of COVID-19 on mass transit systems worldwide. This thesis analyzes COVID-19’s effect on Ankara’s mass transit through detailing the measures taken by the city and the effects those decisions had on its network. Similar to other research, the thesis analyses the objective effects the pandemic had on mass transit. It also focuses on the subjective effects of COVID-19 on the system - an under researched topic- through investigating residents’ risk and efficacy perceptions of mass transit during the pandemic. Applying Protection Motivation Theory, a prominent health risk behavioral model, literature review and an online survey were conducted to investigate the effects of COVID-19 on perceptions of mass transit in Ankara. Findings support the hypothesis that COVID-19 had an effect on mass transportation in Ankara in terms of objective metrics such as ridership levels, commute time, commute distance, waiting time, and number of transfers needed; peak hours was the only metric experiencing no change as a result of the pandemic. In terms of the subjective effects of COVID-19 on mass transit in Ankara, participants mostly reported close to neutral efficacy and risk perceptions. Finally, limitations include sample size and time period covered; Findings are true only if corroborated through further research.

Suggestions

Coronavirus–Related Stressors, Resilient Mindset, Loneliness, Depressive Symptoms in College Students: Testing a Moderated Mediation Model
Arslan, Gökmen; Coşkun, Muhammet (2022-01-01)
The coronavirus (COVID-19) outbreak alarmingly threats the mental health and functioning of people globally. The present study aims to examine the moderated mediation role of resilient mindset and loneliness in the association of coronavirus stress and depressive symptoms. We recruited 394 undergraduate students from a state university in Türkiye, ranging in age between 18 and 47 years (M = 22.76, SD = 3.88; 65% female). The main results revealed that resilient mindset mediated the relationship between coro...
EXAMINING THE CHANGES IN PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION, SEDENTARY BEHAVIORS, AND EATING HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Öksüz, Güncem Dilan; Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Department of Physical Education and Sports (2023-2)
During the COVID-19 pandemic, measures such as curfews and social distancing that will seriously change people's daily lives have been taken by the authorities to prevent the spread of COVID-19 infection. This study aimed to examine the changes in physical activity (PA) participation, sedentary behaviors (SB), and eating habits of university students, one of the most affected populations of society by these changes, during the COVID-19 pandemic. The mixed-methods sequential explanatory design was used in th...
Comparative analyses of simulation tools in biochemical networks
Tuncer, Gökçe; Purutçuoğlu Gazi, Vilda (null; 2015-05-15)
Biyokimyasal Ağlar için Simülasyon Araçlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi GökçeTuncer, Vilda Purutçuoğlu Özet Son zamanlarda araştırmacılar tarafından biyokimyasal ağların dinamiklerini gözlemlemek için geliştirilen birçok simülasyon aracı bulunmaktadır. Bu araçlar temel olarak stokastik ve deterministik simülasyonlar için tasarlanmıştır ve bazıları da deterministik modellemeler altında model parametrelerinin çıkarımını destekler. Bu nedenle biyokimyasal sistemler için simülasyon yazılımları olarak b...
Forging Development in Western China: A Case Study on Lanzhou City
Ergenç Glauberman, Ceren; Tekdal, Veysel(2018-12-31)
Önerilen proje Batı Çin Bölgesi’nde, daha özel olarak Lanzhou şehrinde, yaklaşık olarak son on yılda kaydedilen görece yüksek hızlı büyümenin yerel, ulusal ve ulus-aşırı boyutlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Proje Pekin’de ilgili kurumların yöneticileri ile, Lanzhou şehrinde yerel idareciler, girişimciler, şirket yöneticileri, uzmanlar ve gazetecilerle yapılacak mülakatları; konuyla ilgili resmi politika metinlerini, haberleri ve raporları incelemeyi; yerel ve merkezi hükümetlerin ve iş örgütlerinin hazırl...
Chinese Capitalism and Emerging Cities in Western China
Ergenç Glauberman, Ceren(2018-12-31)
Çin’de Batı Kalkınma Planı ve Kuşak & Yol projesi kapsamında kalkınma hamlesi içinde olan Batı eyaletleri Asya Kalkınmacı Devleti kavramina yeni bir açılım getirmektedir. Kalkınmakta olan devlet-altı ölçeğindeki bölgelerde devlet-sermaye-emek ilişkilerini anlamak için Çin’in batısında jeoekonomik ve jeopolitik olarak öne çıkan iki eyaletin başkentlerinde yerel yöneticiler, sendika ve iş dünyası liderleri, yabancı sermaye ve örgüt temsilcileriyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, yerel düzeyde kalkı...
Citation Formats
H. Shahin, “EVALUATION OF COVID-19 PANDEMIC MEASURES FOR MASS TRANSPORTATION IN ANKARA,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2021.