EVALUATION OF COVID-19 PANDEMIC MEASURES FOR MASS TRANSPORTATION IN ANKARA

2021-7
Shahin, Hind
COVID-19 was labeled a Public Health Emergency of International Concern by WHO on the 30th of January 2020. Countries enacted measures to curb the spread of the virus, many of which resulted in limiting peoples’ mobility; mass transportation systems worldwide took the hardest hit. Thus, research emerged on the impact of COVID-19 on mass transit systems worldwide. This thesis analyzes COVID-19’s effect on Ankara’s mass transit through detailing the measures taken by the city and the effects those decisions had on its network. Similar to other research, the thesis analyses the objective effects the pandemic had on mass transit. It also focuses on the subjective effects of COVID-19 on the system - an under researched topic- through investigating residents’ risk and efficacy perceptions of mass transit during the pandemic. Applying Protection Motivation Theory, a prominent health risk behavioral model, literature review and an online survey were conducted to investigate the effects of COVID-19 on perceptions of mass transit in Ankara. Findings support the hypothesis that COVID-19 had an effect on mass transportation in Ankara in terms of objective metrics such as ridership levels, commute time, commute distance, waiting time, and number of transfers needed; peak hours was the only metric experiencing no change as a result of the pandemic. In terms of the subjective effects of COVID-19 on mass transit in Ankara, participants mostly reported close to neutral efficacy and risk perceptions. Finally, limitations include sample size and time period covered; Findings are true only if corroborated through further research.

Suggestions

Comparative analyses of simulation tools in biochemical networks
Tuncer, Gökçe; Purutçuoğlu Gazi, Vilda (null; 2015-05-15)
Biyokimyasal Ağlar için Simülasyon Araçlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi GökçeTuncer, Vilda Purutçuoğlu Özet Son zamanlarda araştırmacılar tarafından biyokimyasal ağların dinamiklerini gözlemlemek için geliştirilen birçok simülasyon aracı bulunmaktadır. Bu araçlar temel olarak stokastik ve deterministik simülasyonlar için tasarlanmıştır ve bazıları da deterministik modellemeler altında model parametrelerinin çıkarımını destekler. Bu nedenle biyokimyasal sistemler için simülasyon yazılımları olarak b...
Forging Development in Western China: A Case Study on Lanzhou City
Ergenç Glauberman, Ceren; Tekdal, Veysel(2018-12-31)
Önerilen proje Batı Çin Bölgesi’nde, daha özel olarak Lanzhou şehrinde, yaklaşık olarak son on yılda kaydedilen görece yüksek hızlı büyümenin yerel, ulusal ve ulus-aşırı boyutlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Proje Pekin’de ilgili kurumların yöneticileri ile, Lanzhou şehrinde yerel idareciler, girişimciler, şirket yöneticileri, uzmanlar ve gazetecilerle yapılacak mülakatları; konuyla ilgili resmi politika metinlerini, haberleri ve raporları incelemeyi; yerel ve merkezi hükümetlerin ve iş örgütlerinin hazırl...
Characterization of the production processes and developing of fundamental knowledge on semiconductor nanocrystal based materials
Seyhan, Ayşe; Aydınlı, Atilla; Mogaddam, P. A. Nader; Bostancı, Umut; Kulakcı, Mustafa(2010)
Italya ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasında yapılan anlaşma çerçevesinde oluşturulan proje programı ile desteklenen bu projede aşağıda belirtilen konular araştırılımış ve sonuçlar elde edilmiştir. Projede eş-saçtırma yöntemi Si, Ge ve SiGe nanokristallerin SiO2 matris içinde üretilmiştir. Üretilen nanokristaller çeşitli tanı ve analiz teknikleri (Fotolüminesans,TRPL, Raman, FTIR, XPS, I-V ölçümleri) ile incelenmiş ve üretim süreçlerine geri besleme sağlanmıştır. Böylece ...
Chinese Capitalism and Emerging Cities in Western China
Ergenç Glauberman, Ceren(2018-12-31)
Çin’de Batı Kalkınma Planı ve Kuşak & Yol projesi kapsamında kalkınma hamlesi içinde olan Batı eyaletleri Asya Kalkınmacı Devleti kavramina yeni bir açılım getirmektedir. Kalkınmakta olan devlet-altı ölçeğindeki bölgelerde devlet-sermaye-emek ilişkilerini anlamak için Çin’in batısında jeoekonomik ve jeopolitik olarak öne çıkan iki eyaletin başkentlerinde yerel yöneticiler, sendika ve iş dünyası liderleri, yabancı sermaye ve örgüt temsilcileriyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, yerel düzeyde kalkı...
Series: The research agenda for general practice/family medicine and primary health care in Europe. Part 2. Results: Primary care management and community orientation
Hummers-Pradier, Eva; Beyer, Martin; Chevallier, Patrick; Eilat-Tsanani, Sophia; Lionis, Christos; Peremans, Lieve; Petek, Davorina; Rurik, Imre; Soler, Jean Karl; Stoffers, Henri Ejh; Topsever, Pinar; Ungan, Mehmet; van Royen, Paul (2010-03-01)
At the WONCA Europe conference 2009 the recently published 'Research Agenda for General Practice/Family Medicine and Primary Health Care in Europe' was presented. It is a background paper and reference manual, providing advocacy of general practice/family medicine (GP/FM) in Europe. The Research Agenda summarizes the evidence relating to the core competencies and characteristics of the WONCA Europe defi nition of GP/FM, and its implications for general practitioners/family doctors, researchers and policy ma...
Citation Formats
H. Shahin, “EVALUATION OF COVID-19 PANDEMIC MEASURES FOR MASS TRANSPORTATION IN ANKARA,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2021.