Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
4
ISSN
0258-5316
Metadata
M. Bedrettin Cömert Kaynakçası
Yavuz , Yıldırım (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
Düşünsel Mimarlık: Rönesans Ütopyaları Aracılığıyla Bir Örnekleme
Alsaç , Üstün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
This article is about Utopian architecture and city planning. It consists of two parts. The first one deals with the Renaissance Utopias, giving some detailed information about the history of a design method which has its ...
Güncellik Kazanan Bir Akım Olarak Çatkıcılık Ve M. J. Ginzburg'un Katkıları Üzerine
Balcıoğlu, Emin Mahir (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
Theorists who aim at solving current architectural problems often convey their work at revaluating past architectural styles and movements. This kind of approach which in effect invests history of a dynamic quality, finds ...
Structuralism II
Germen, Aydın (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
Structuralisme (yapısalcılık) diğer bilim yöntemlerinin aksak veya kısıtlı yönlerine karşı çıkartabileceği tutumları aslında tam olarak benimsemiyor. Daha da çok toplum bilimlerinde "yapısalcı" yöntem sıkıştırılmış veya ka...
Kıyı Mekanının Tanımı, Ülkesel Kıyı Mekanının Düzenlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi
Karabey , Haydar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
Dünya ekonomik ve politik sistemi içinde "gelişmekte olan ülke" genel tanımına uyan yapısı ile ülkemiz kendine seçtiği kısmen planlı özel girişimci modele uygun bir yer aramakta ve bu model içinde gelişme çabasını sürdürme...
Mimar Muzaffer'in Konya Öğretmen Lisesi
Sözen , Metin ; Dülgerler, Osman Nuri (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
1908 yılı, II. Meşrutiyet sonrasında, özellikle îttihat ve Terakki Fırkası'mn ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alandaki girişimleri içinde, bulunduğu devrin koşullarını ve yapısını en çok belirleyen, kesit veren nokta...
Citation Formats