Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
5
ISSN
0258-5316
Metadata
An interview with Amos Rapoport on Vernacular Architecture
Bretonne, Creperie (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Amos Rapoport ile House Form and Culture{Konut Biçimi ve Kültür) adlı yapıtının yayımlanışından on yıl sonra yapılan söyleşide yazarın yöre mimarlığı görüşünde genel olarak şu aşamalar saptandı. Yazar, model~ürün(süreç-son...
Institutionalised Architecture, Vernacular Architecture And Vernacularism In Historical Perspective
Özkan, Suha; Turan, Mete; Üstünkök, Okan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Geleneksel olarak eski Yunan ve Roma mimarlıklarının kural, biçim ve düzgülerine dayandırılan kurumsallaşmış mimarlık kuram ve uygulamalarının başlangıcı 15. yüzyıla , Rönesans'a tarihlenir . Kurumsallaşmış mimarlığın dışl...
Mimar M. Vedad Bey Konağı
Özkan, Süha; Tek, A Nihad Vedad (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Mimar Vedad Bey'in (1873-1943) Türk mimarlık tarihinde çok ayrıcalıklı bir yeri vardır. Türkiye'nin İlk formel eğitim görmüş mimarı olması ötesinde Yirminci Yüzyıl başlarının en önemli mimarlık ürünlerinin biçimleyicisi ol...
İstanbul'da Ondokuzuncu Yüzyıl Sıra Evleri: Koruma Ve Yeniden Kullanım İçin Bir Monografik Araştırma
Batur, Afife; Yücel, Atilla; Fersan, Nur (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Bu yazı, İstanbul'da 19. yüzyıl sıra evlerini konu alan uzun bir araştırmanın 1979 Kışı sonundaki verilerinden kaynaklanarak hazırlanmıştır. Araştırma ve bunu destekleyen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim programlarına, yazar...
A Look Back At The Two Cultures Debate: Architecture As An Educational Paradigm
Walker , Frank Arneil (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Mimarlık bir sanat mıdır yoksa bir bilim midir? Sorunun bezdiren sıkıcılığının yanısıra, mimarlık eğitimini ve uygulamasını bir ikilem olarak ortadan yaran bir niteliğin varoldoğu da gerçek. Sanayi Devrimi ile birlikte dah...
'Buruk Acı/ Hurma Tadı" Japon sanatı
Güvenç, Bozkurt (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
This article is not about arts or architecture of Japan, but several tastes of beauty that are found in things stil l considered to be "Japanese" , As such it is not an essay but a chapter of a field work about contemporar...
A Computer Graphic Program For Architectural Drafting
Özgüç, Bülent; Pultar, Mustafa (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Bilgisayar grafiğinin mimari tasarımı etkilendiği önemli yönlerden ikisi a) mimari çizimlerin bilgisayarlar tarafından çizilebilmesi, ve b) mimari tasarım sırasında seçeneklerin üretilmesi işlemine bilgisayar yeteneklerini...
Citation Formats