Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
5
ISSN
0258-5316
Metadata
An interview with Amos Rapoport on vernacular architecture
Bretonne, Creperie (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Institutionalised architecture, vernacular architecture and vernacularism in historical perspective
Özkan, Suha; Turan, Mete; Üstünkök, Okan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Geleneksel olarak eski Yunan ve Roma mimarlıklarının kural, biçim ve düzgülerine dayandırılan kurumsallaşmış mimarlık kuram ve uygulamalarının başlangıcı 15. yüzyıla , Rönesans'a tarihlenir . Kurumsallaşmış mimarlığın dışl...
Mimar M. Vedad Bey konağı
Özkan, Süha; Tek, A Nihad Vedad (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
M. Vedat. Bey (Tek)(1873-1943) is known Co be the first formally traine d architec t of Turkey. He was .the maker of first large building s erecte d early in the present century. Grand Post Office, Land Registrary Council ...
İstanbul'da ondokuzuncu yüzyıl sıra evleri «koruma ve yeniden kullanım için bir monografik araştırma»
Batur, Afife; Yücel, Atilla; Fersan, Nur (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Bu yazı, İstanbul'da 19. yüzyıl sır a evlerin i konu alan uzun bir araştırmanın 1979 Kışı sonundaki verilerinden kaynaklanarak hazırlanmıştır. Araştırma ve bunu destekleyen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim programlarına, yaz...
A look back at the two cultures debate: architecture as an educational paradigm
Walker , Frank Arneil (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
'Buruk Acı/ Hurma Tadı" Japon sanatı
Güvenç, Bozkurt (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
This article is not about arts or architectur e of Japan, but severa l taste s of beauty tha t are found in things stil l considered to be "Japanese" , As such it is not an essay but a chapter of a fiel d work about contem...
A computer graphic program for architectural drafting
Özgüç, Bülent; Pultar, Mustafa (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Bilgisayar grafiğinin mimari tasarımı etkilendiği önemli yönlerden ikisi a) mimari çizimlerin bilgisayarlar tarafından çizilebilmesi, ve b) mimari tasarım sırasında seçeneklerin üretilmesi işlemine bilgisayar yeteneklerini...
Citation Formats