Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
9
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulundan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1989)
Reflections Upon The Great Theatre At Ephesus
Parsons, Peter W. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Efes kentinin tarihi boyunca geçirdiği dönüşümlere baktığımızda tiyatro dışındaki diğer kurumsal-sembolik yapıların zaman içinde değiştiğini, terkedildiğini, unutulduğunu ya da yakılıp yıkıldığını görüyoruz. Kent yaşamının...
Ten Years With Seventeen-Ten: A Decade In The Conservation Of Traditional Vernacular Houses: 1973-1983
Üstünkök, Okan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
The period from 1973 to 1983 occupies a special place in Turkey's relatively long history of the care and conservation of cultural property for a number of reasons. Perhaps the first and foremost of these was the enactment...
'Oturdugu Ahır Sekisi, Çağırdıgı İstanbul Türküsü'
Çelebioğlu Abalı, A. Zekiye (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
In Hacıbektaş, a rural town of central Anatolia, a local proverb ("where he lives is an ahır sekisi, what he sings is an İstanbul song") implies that an ahır sekisi house is a most indigenous element for the area. However,...
1980 Sonrasında Konut Üretimindeki Gelişmeler
Türel, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Bu yazıda Türkiye'deki konut üretiminde 1980 sonrasında görülen nitel ve gelişmeler inceleniyor. Ekonominin 1970'li yılların ilk yarısında girdiği krizin ve 1978 yandan itibaren uygulamaya konulan önlemler paketlerinin kon...
The Tower Of Babel And The Image Of The City
Dubovsky, Anthony ; Weber , Ralf (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
İncil'deki Babil Kulesi'nin yapımı öyküsü tarih boyunca sanatçıların hayal gücünü kamçılamış, değişik biçimlerde günümüze kadar gelmiştir. Öyküde homo faber (yapıcı insan), yani insandaki bina yapma dürtüsü ve bu dürtünün ...
GAP: An Irrigation And Development Project In Turkey
Taraklı, Duran (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
The Southeastern Anatolia Project (GAP) in Turkey, which was initiated in 1976 with the Karakaya Dam consists of thirteen major projects. Twenty-two dams and seventeen hydroelectric power plants (HPP) with a total capacity...
Citation Formats