Issue 1-2

Issue Number
1-2
Volume Number
Date of Issue
1995
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu'ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1995)
The Computer As A Catalyst For New Educational Paradigms In Architecture
Akın, Ömer (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Günümüzde bilgisayar bir çok meslek dalında kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bilgisayarın bir çok mesleğe getirmiş olduğu büyük yenilik, geleneksel çalışma yöntemlerini aşarak yeni ve verimli çalışma ol...
Protecting The Collectively Appreciated: Different Approaches To Aesthetics And Aesthetic Regulation In United States
Onaran , Korkut (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Amerika Birleşik Devletlerinde çevrenin estetiğine ilişkin yasal çerçevenin yakın tarihini gözden geçirdiğimizde, farklı gelişmeler göze çarpmaktadır. Estetik nedenlerin öne sürüldüğü koruma yasaları hem sayısal olarak art...
The Tekkiye Süleymaniye In Damascus: Its Setting And Spatial Qualities
Hakky, Rafee I. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Hac yolunda son ve önemli bir durak olan Şam'da Mimar Sinan tarafından Sultan Süleyman zamanında yapılan Süleymaniye Kompleksi, Suriye'deki Osmanlı mimarı örneklerinin en iyisi olarak sayılmaktadır, inşa edildiği yıllar (1...
İstanbul’da Sanayinin Desantralizasyonu Ve Kentsel Ulaşıma Etkisi
Aysan, Mesture ; Demir, Orhan ; Altan, Zeynep ; Dökmeci, Vedia (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Avrupa ve Asya kıtasının buluştuğu, İstanbul Boğazı'nın iki yakasında konumlanan İstanbul, sekiz milyon ile Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip, dünyanın da sayılı büyük şehirlerindendir. 1950'li yıllara kadar doğal nüfus ar...
Development Of Design Consultancy Business And Its Significance For Clients From Newly Industrialised Countries
Er, Özlem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
In the advanced market economies, companies choose to commission professional designers to carry out design work externally at an increasing rate, rather than employing in-house design teams on a permanent basis. This pape...
Citation Formats