Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu’ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2016)
Obituaries: Turgay (Türkay) Ateş
Kıral, Ömer; Ersoy, Melih; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Tunçer, Mehmet; Memlük, Yalçın; Atacan, Şükrü; Kuntasal, Kunt M.; Erdem, Sunay; Özbay, Hasan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016)
Orta Ölçekli Parkların Mikro İklimsel Etki Alanlarının Araştırılması: Gezi Parkı, Maçka Parkı Ve Serencebey Parkı Örneği
Kuşçu Şimşek, Çağdaş (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-8-10)
Sürdürülebilir kent yönetiminde önemi gün geçtikçe artan park alanlarının biyofiziksel özellikleri, kentsel iklimin iyileşmesinde önemli yer tutmaktadır. Özellikle ağaçların yoğun olarak bulunduğu park alanları; havanın se...
Evaluation of Construct Elicitation as a Research Method to Obtain Design-Relevant Data from Children
Süner, Sedef ; Erbuğ, Çiğdem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-8-10)
Understanding user requirements and how users give meaning to their own experiences related to products is a significant input in the design of products that are acceptable to the target users. This issue becomes more impo...
An Assessment of Flood Risk Factors in Riverine Cities of Turkey: Lessons for Resilience and Urban Planning
Şenol Balaban, Meltem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-01-01)
Turkey's river flood protection system is based on surveys and assessments of a central authority as well as its limited powers of intervention. The local governments, which are the closest units of public administration t...
Gaziantep Tarihi Su Sistemi Ve Su Yapıları
Uçar, Meltem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-8-10)
Yerleşik düzene geçen her toplumda, su en önemli problemlerden biri olmuştur. Suyun kaynağından alınması, taşınması, dağıtılması ve kullanılması, her zaman özel bir su yapısının inşa edilmesini gerektirmiştir. Bu gereklili...
Rural Habitation in Syria: The Culture of Traditional Architecture and Its Role in the Reconstruction Process
Al asali, M. Wesam ; Shahin, Iyas (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-10-12)
This paper investigates the positive role traditional architecture can play during reconstruction, particularly in rural Syria, and highlights the effective impact cultural and social participation have on the process. In ...
A Critical Reading of the Ottoman-Turkish Hammam as a Representational Space of Sexuality
Pasin, Burkay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-11-14)
As much as being a physical bathing space, the Ottoman-Turkish hammam is a representational space which is sexualized through various codes and norms. In this study, based on Lefebvre's tripartite theoretical framework on ...
Reading Vulnerabilities through Urban Planning History: An Earthquake-Prone City, Adapazarı Case from Turkey
ORHAN, Ezgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
Agglomeration of urban population, inadequate institutional capacity, unplanned urbanization, dense built environment, and industrial concentration are considered as the main causes of urban vulnerabilities against encount...
Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi
Yaldız, Esra ; Asatekin, N. Gül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-12-19)
Geçmişten gelen kültürel değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak kaygısı ile sürdürülebilirliği sağlamak ve kültürel mirasın güvence altına alınması, koruma olgusu olarak tanımlanmaktadır. Koruma kapsamında ele al...
Citation Formats