Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
5
ISSN
2148-4376
Metadata
Klinik Bir Olgu Olarak Yalnızlık: Yalnızlık ve Psikolojik Bozukluklar
Kahraman, Hanife (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018)
Yalnızlık, içinde bulunduğumuz yüzyılda, hızla değişen çevresel ve toplumsal koşullar nedeniyle her geçen gün daha fazla sorun haline gelmektedir. Yapılan araştırmalar yalnızlığın psikolojik bozukluklarla doğrudan ilişki...
Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme
Koca-Atabey, Müjde; Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018)
Literatürde engel ile ilgili farklı bakış açıları mevcuttur. Bunların en bilinenleri tıbbi model, sosyal model ve biyopsikososyal modeldir. Bu çalışma; engeli, hayatın bir gerçeği, değişik bir yaşam deneyimi, ilginç ve m...
Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu: Bir Vaka Çalışması
Bozdağ, Yasemin; Yalçınkaya Alkar , Özden (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018)
Sınır kişilik bozukluğu, genel olarak kişilerarası ilişkilerde süreğen bozulmayla beliren duygulanımda dengesizlik ve birtakım dürtüsellik örüntülerinin eşlik ettiği bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma, sınır...
Ters Yüz Filmi Kapsamında Duyguların ve Beynin İşleyişinin İncelenmesi
Çenesiz, Gaye Zeynep (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-4-06)
Ters Yüz (Inside Out; Docter ve del Carmen, 2015) ailesiyle birlikte yeni bir şehre taşınmalarının ardından değişen yaşantısına uyum sağlamaya çalışan Riley’nin ve beyninde yer alan duygularının başlarından geçen maceral...
Mahler’in Ayrışma-Bireyleşme Kuramına Göre Küçük Kara Balık Kitabı’nın İncelenmesi
Demircioğlu, Zeynep Işıl; Demir , Koray; Fuçular , Emine Ezgi; Sülüngür , Orhun; Yalçın, Ezgi Selin; Topcu, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018)
Bu çalışmanın amacı Küçük Kara Balık kitabındaki Küçük Kara Balık’ın yaşam olaylarının, bu yaşam olaylarına gösterdiği tepkilerin ve duygularının Mahler’in Ayrışma-Bireyleşme Kuramı kapsamında değerlendirilmesi, karakter...
Citation Formats