Issue 3

Issue Number
3
Volume Number
6
ISSN
2148-4376
Metadata
Çocuk İstismarı / İhmali ve Depresif Semptomatoloji: Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolü
Ünal Elif ; Gençöz, Tülin (2019-01-01)
Son dönemlerde, çocuk istismarı / ihmalinin erişkinlik döneminde psikopatolojinin gelişimini nasıl öngördüğünü anlamaya yönelik çalışmaların sayısında artış bulunmaktadır. Bu çalışmalar daha çok bu ilişkide etkili olan mek...
Erken Dönem İçselleştirilen Bağlanma Deneyimlerinin Hikâyelerle Değerlendirilmesi: Bağlanma Senaryosu Değerlendirme Yönteminin Türkçe Uyarlaması
Anafarta-Şendağ, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Bu çalışmada, erken dönem bağlanma deneyimlerinin ‘güvenli üs senaryosu’ olarak temsil edildiği görüşü temelinde geliştirilmiş olan ve yarı-projektif bir teknik olan Bağlanma Senaryo Değerlendirme (BSD) Yöntemi’nin Türkçe ...
Depresif Özellikler Taşıyan Bir Danışanın Psikoterapi Sürecinde Terapötik Çerçevenin Rolü
Dilekler, İlknur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Psikoterapi uygulamasının genel iskeleti ve yapısal özelliklerini oluşturan terapötik çerçevenin farklı yönlerine ve kendine özgü işlevlerine yönelik çeşitli bakış açıları mevcuttur. Bu olgu çalışması, hem terapötik çerç...
Citation Formats