Issue 3

Issue Number
3
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Zorunlu göçün yol açtığı refah kaybının incelenmesi: Yaşam memnuniyeti yaklaşımı
Berker, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-12)
Bu çalışma, kişilerin zorunlu göçmen konumu ile refahları arasındaki ilişkiyi araştırdı. İlgili literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, kişilerin refah ölçütü olarak beyan ettikleri yaşam memnuniyeti ele alındı. 2013 ...
Examining hate speech from the perspective of Arendt’s political theory
Binbuğa, Burcu Nur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-12)
This paper intends to contribute debate on hate speech from the perspective of political theory derived from Hannah Arendt’s theoretical works. Although Arendt does not deal with hate speech head-on, her theory has been ...
Patronaj ilişkilerinde Latin Amerika örneği: Kır-kent ayrımına bir bakış
Çınar, Kürşat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-12)
Bu makale, patronaj ilişkilerinin Latin Amerika’daki evrimini kır-kent ayrımı çerçevesinde değerlendirmektedir. Konunun teorik çerçevesi incelendikten sonra, Latin Amerika’daki şehirleşme trendlerine göz atılacak, daha s...
Türkiye’de yönetim modalarının firma içi uyarlanma sürecini anlamak: Aktörler, moda etkileşimleri ve çevre ülke konumu
Erçek, Mehmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
Çalışmada dört farklı yönetim modasının –Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma, Yalın Üretim ve Kurumsal Karne– Türkiye’deki firma içi uyarlanma süreçleri incelenmekte ve uyarlama sürecine katılan aktörlerin yeni modaların ...
Kurumsal değişim, güç mekanizmaları ve direniş taktikleri: Türk sağlık alanında bir araştırma
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali; Bingöl, Ali Süha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-12)
Bu çalışma, 2003 sonrası Türk sağlık alanındaki kurumsal değişim sürecinde, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Odası ve sendikalar arasında yaşanan güç mücadelesinin zamanla nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymayı amaçlamak...
Citation Formats