Girişimci Üniversitenin Temelleri: Üniversite ve Sanayi Neden İşbirliği Yapar? Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sektöründen Bir Örnek

Download
2018-05-01
TSE Standard Dergi
Citation Formats
Y. Erden Topal, “Girişimci Üniversitenin Temelleri: Üniversite ve Sanayi Neden İşbirliği Yapar? Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sektöründen Bir Örnek,” TSE Standard Dergi, no. 666, pp. 36–44, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91980.