Girişimci Üniversitenin Temelleri: Üniversite ve Sanayi Neden İşbirliği Yapar? Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sektöründen Bir Örnek

Download
2018-05-01
TSE Standard Dergi

Suggestions

Mega events as a place marketing strategy in entrepreneurial cities: stakeholder analysis of İzmir Expo 2015 candidacy
Edizel, Hayriye Özlem; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih; Department of City and Regional Planning (2009)
Starting with the 1970s, cities have found themselves in a trouble which is caused by economic changes, technological improvements and local-global power shifts. Under the impact of these changes, cities have started to act as independent units and try to get a higher their position in the hierarchical system of the globalised world. Therefore, competition started between cities other than states and entreprenurial strategies are developed by local governments and actors for sustaing local economic developm...
Girişimcilik Üzerine Akademik Çalışmalar: 2000-2019 Yıllarının Bibliyometrik Analizi
Aydınoğlu, Arsev Umur (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-08-01)
Girişimcilik son yıllarda gittikçe önem kazanan konulardan birisidir. Bu çalışmanın amacı bibliyometri yöntemini kullanarak girişimcilik yazınını sistematik olarak analiz etmektir. 2000-2019 yılları arasında "girişimcilik" ile ilgili Web of Science veritabanında bulunan 29237 makale incelenmiştir. 20 yıl içinde girişimcilik konusuna akademik ilgi çok artmıştır, 2000 yılında yılda 200'den daha az yayın yapılırken bu sayı günümüzde 4000'e yaklaşmıştır. Girişimcilik literatürünün disiplinlerarası yapısını yayı...
Girişimci Üniversite ve Teknoloji Transfer Ofisleri
Erdil, Erkan; Göksidan, Hadi Tolga (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-01-01)
Entrepreneurship and regional economic development: evidence on Turkish regions
Demirdağ, İsmail; Eraydın, Ayda; Department of City and Regional Planning (2015)
After the 1970s crisis, economies of scale lost its importance and large firms faced with serious economic difficulties. Globalization and advancements in information and communication technology (ICT), which considerably reduced the transaction cost of information and capital, led the competitive advantage to move from large establishments to smaller and more innovative firms. Since the mid-1970s, share of small and innovative firms has begun to increase in almost all industries and in the economy as a who...
Girişimcilik, yenilikçilik ve bölgesel kalkınma : Türkiye'deki Nuts II bölgeleri üzerine bir analiz
Demirdağ, İsmail (null; 2016-10-13)
Girişimcilik ve yenilik (inovasyon) karşılıklı olarak bir birleriyle ilişkilidir. Schumpeter (1934) girişimciyi bir yenilikçi, yaratıcı-yıkım sürecinin bir uygulayıcısı ve ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru olarak tanımlamaktadır. Özellikle son yıllarda, girişimcilik ülkelerin ve bölgelerin ekonomik kalkınmalarının ve büyümelerinin önemli bir uyarıcısı ve sürücüsü olarak kabul edilmektedir. Bu makale, bu bağlamda, yenilik (inovasyon), girişimcilik ve bölgesel ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi incele...
Citation Formats
Y. Erden Topal, “Girişimci Üniversitenin Temelleri: Üniversite ve Sanayi Neden İşbirliği Yapar? Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sektöründen Bir Örnek,” TSE Standard Dergi, no. 666, pp. 36–44, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91980.