Girişimcilik Üzerine Akademik Çalışmalar: 2000-2019 Yıllarının Bibliyometrik Analizi

2021-08-01
Aydınoğlu, Arsev Umur
Girişimcilik son yıllarda gittikçe önem kazanan konulardan birisidir. Bu çalışmanın amacı bibliyometri yöntemini kullanarak girişimcilik yazınını sistematik olarak analiz etmektir. 2000-2019 yılları arasında "girişimcilik" ile ilgili Web of Science veritabanında bulunan 29237 makale incelenmiştir. 20 yıl içinde girişimcilik konusuna akademik ilgi çok artmıştır, 2000 yılında yılda 200'den daha az yayın yapılırken bu sayı günümüzde 4000'e yaklaşmıştır. Girişimcilik literatürünün disiplinlerarası yapısını yayınların yapıldığı dergi türlerinde görmek mümkündür: İşletme, iktisat, eğitim araştırmaları, şehir bölge plânlama, coğrafya, sosyoloji, turizm, psikoloji, bilgisayar ve endüstri mühendisliği gibi. Kuluçkalar, kadın girişimciliği, aile işletmeleri ve akademik girişimcilik önemli konular olarak göze çarpmaktadır. Bu alanda yayın yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin 27. sırada olması ülkemizde bu konuyu bilimsel olarak çalışmanın zorluğunu ortaya koymaktadır.

Suggestions

Davranışsal Piyasa ve Mekanizma Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2016-12-31)
İktisatçılar için bireylerin ekonomik karar alma süreçlerini anlayabilmek ve değişik ekonomik çevrelerde nasıl karar verebileceklerini tahmin etmek en önemli ve popüler araştırma konularından birisidir. Genel olarak iktisatçılar bu süreçte ekonomik bireylerin istikrarlı ve tutarlı tercihlerinin olduğunu ve bu tercihlerin sadece bireysel hususi menfaatler tarafından etkilendiğini varsayarlar. Mekanizma tasarımı çalışmaları bu önkoşul altında ekonomik kurumlar ve bu kurumların düzenlenmesi hakkında bir düşünm...
International migration, transnational entrepreneurship, and the making of Çorum as an "Anatolian Tiger"
Dişbudak, Cem; Özveren, Eyüp; Department of Economics (2003)
International migration is an important issue that has become even more important with the recent globalization process and economic restructuring. Economic activities that stem from this process have provided new opportunities for labor exporting countries. In the past, the focus was on remittances but today the entrepreneurial activities of transnational entrepreneurs have become more important. Many developing countries have recently concentrated their policies upon this group of entrepreneurs and they t...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminin Girişimcilik Açısından Değerlendirilmesi
Temeltaş, Handan; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Yeni iş imkanları yaratarak ekonomik kazanca ulaşmak tarihin her sürecinde önemli olmakla beraber son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve işsizliğin artmasıyla girişimcilik daha da önem kazanmıştır. Endüstri ürünleri tasarımcıları da ürünü tasarlayan ve ona katma değer katan kişiler olarak zaman zaman girişimci bir kimliğe bürünebilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans programı mezunları ölçeğinde kendi işini kurmuş veya girişimcilik olarak tanımlanabilecek bir faaliyet ...
Dijital dönüşümün etkisinde verimli istihdam yönetimi: yol haritası önerisi
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (2019-06-01)
Dijital dönüşüm devriminin getirdiği teknolojik gelişmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda kas gücüyle yapılan birçok mesleğin risk altında olması ve dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinlikleri kapsayan yeni mesleklerin gündeme gelmesi öngörülmektedir. Artan işsizlik sorunuyla karşılaşmamak ve gerçekleşen bu dönüşüme zamanında ayak uydurabilmek için, bu değişimin hedef odaklı bir yaklaşım ile yönetilerek, uzun vadeli bir istihdam politikasının hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu motivasyon ile bu çalışm...
Understanding collaborative action in emergent work ecosystems: makerspaces
Keklik, Özcan; Bakırlıoğlu, Yekta; Department of Industrial Design (2021-9)
As the design problems confronted are getting more complex, the necessity of different expertise becomes inevitable for comprehensive design solutions which indicate the importance of forming teams with professionals from diverse disciplines. With the emergence of collaborative teams, the importance of working frames has become prominent, and collaborative working frames have been introduced, namely interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary. These working frames determine the type and leve...
Citation Formats
A. U. Aydınoğlu, Girişimcilik Üzerine Akademik Çalışmalar: 2000-2019 Yıllarının Bibliyometrik Analizi. 2021.