Kazançlar ve Eğitim İlişkisi : İl Bazında Yeni Veri Tabanı ile Kanıt

Download
2002
Bu çalışmada, eğitimin bireysel yıllık getirisi araştırılmıştır. Bolu il genelinde hanehalkı anket çalışması ile oluşturulan veri tabanı kullanılarak eğitimin yıllık getirisini tahmin etmek için Mincer usulü yarı logaritmik kazanç modelleri oluşturulmuş ve bulgular eğitimin yıllık getirisinin %12.1 ve deneyimin yıllık getirisinin %9.3 olduğu sonucunu vermiştir. Mezun olunan eğitim kurumları itibarıyla yapılan incelemelerde, ilkokuldaki bir yıllık öğrenimin getirisi en yüksek tahmin edildiği halde, bu oran lise için en düşük olarak tahmin edilmiştir.

Suggestions

Kazançlar ve eğitim ilişkisi İl bazında yeni veri tabanı ile kanıt
Sarı, Ramazan (2003-01-01)
Bu çalışmada, eğitimin bireysel yıllık getirisi araştırılmıştır. Bolu il genelinde hanehalkı anket çalışması ile oluşturulan veri tabanı kullanılarak eğitimin yıllık getirisini tahmin etmek için Mincer usulü yarı logaritmik kazanç modelleri oluşturulmuş ve bulgular eğitimin yıllık getirisinin %12.1 ve deneyimin yıllık getirisinin %9.3 olduğu sonucunu vermiştir. Mezun olunan eğitim kurumları itibarıyla yapılan incelemelerde, ilkokuldaki bir yıllık öğrenimin getirisi en yüksek tahmin edildiği halde, bu oran l...
The effect of gender difference and reasoning ability on the learning of human circulatory system concepts
Sungur, Semra; Öztekin, Ceren; Geban, Ömer (2001-01-01)
The present study aims to investigate theeffect of gender difference and reasoning ability on thelearning of human circulatory system concepts. Group Assessment of Logical Thinking and the Human CirculatorySystem Concepts Test were administeredto 47 tenth gradestudents to determine their reasoning ability and achievement, respectively. Two-way ANOVA was used toanalyze the data. The results revealed that while gender difference did not affect the performance on the achievementtest, reasoning ability signific...
The Relationship between parenting style and self-esteem
Tunç, Aygül; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and self-esteem. The sample was 755 (354 females, 401 males) high school students in Yenimahalle district, in Ankara. The data were gathered by administering three instruments, namely Rosenberg Self-esteem Scale (RSS), Parenting Style Inventory (PSI) and Demographic Inventory (DI). Ill 1 ^»*oaJ *25*«**The result of the ANOVA employed to self-esteem scores of the high school students revealed ...
The Relation Between Room Organization And Spaciousness
İmamoğlu, Vacit (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu çalışmada bir toplantı odasındaki eşyaların düzenlilik-düzensizlik derecesi ile odanın ferahlığı arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla seçilen toplantı odası düzenli, düzensiz ve çok düzensiz deney koşullarında 22 şer kişi tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme için yazar tarafından geliştirilmiş olan Ferahlık-Sıkmtı Vericilik ölçeği (Spaciousness-Crampedness Scale) kullanılmıştır. Bulgulara göre oda düzenli koşulda düzensiz ve çok düzensiz koşullara kıyasla anlamlı şekilde da...
The Impact of The Metacognitive 7E Learning Cycle on Students Epistemological Understandings
Yerdelen Damar, Sevda; Eryılmaz, Ali (2016-03-01)
This study investigated the effect of metacognitively stimulated 7E learning cycle on tenth grade students’ epistemological understandings in physics. The participants of the study included 107 (49 Female, 58 Male) tenth grade students at two public high schools in Ankara. A quasi-experimental with matching-only pretest-posttest control group design was employed. Two intact classes of each school were randomly assigned to the experimental and control group. The experimental group was instructed based on the...
Citation Formats
R. Sarı, “Kazançlar ve Eğitim İlişkisi : İl Bazında Yeni Veri Tabanı ile Kanıt,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 29, no. 2, pp. 367–380, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/17.