Kazançlar ve eğitim ilişkisi İl bazında yeni veri tabanı ile kanıt

2003-01-01
Bu çalışmada, eğitimin bireysel yıllık getirisi araştırılmıştır. Bolu il genelinde hanehalkı anket çalışması ile oluşturulan veri tabanı kullanılarak eğitimin yıllık getirisini tahmin etmek için Mincer usulü yarı logaritmik kazanç modelleri oluşturulmuş ve bulgular eğitimin yıllık getirisinin %12.1 ve deneyimin yıllık getirisinin %9.3 olduğu sonucunu vermiştir. Mezun olunan eğitim kurumları itibarıyla yapılan incelemelerde, ilkokuldaki bir yıllık öğrenimin getirisi en yüksek tahmin edildiği halde, bu oran lise için en düşük olarak tahmin edilmiştir.

Citation Formats
R. Sarı, “Kazançlar ve eğitim ilişkisi İl bazında yeni veri tabanı ile kanıt,” METU Studies in Development, vol. 29, no. 3-4, pp. 367–380, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73457.