Ulusal Yenilik Sistemi- Türkiye İmalât Sanayiinde Teknolojik Değişim ve Yenilik Süreçleri

Download
2002
Şenses, Fikret
Taymaz, Erol

Suggestions

Structural analysis and functional dynamics of national innovation system in Turkey and Germany: lessons for Turkey
Öztürk, Ayşen; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2012)
This thesis examines the structure of national innovation system by analyzing the functional dynamics. The institutionalization of national innovation system, programs and funding system are analyzed. Similarities and differences between two countries, namely Germany and Turkey, are examined. The advantages, strengths (inducement) and weaknesses (blocking) of the German and Turkish research system are discussed and examined by focusing on key policy differences. Key policy differences are explained with too...
Ulusal Insansiz Muharip Hava Araci (Imha) Ihtiyacinda Etkin Sistem Tasarimi ve Itki Alt Sisteminin Degerlendirilmesi
Yavrucuk, İlkay; Uzol, Oğuz (null; 2006-06-29)
Ulusal Kimlik Krizi Ve Türklük: Türkiye'den Örnek Olay İncelemeleri.
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan(2011-12-31)
KAPSAM Alan çalışması yapılacak bölgeler: Hatay-Belen, Ankara-Polatlı ve Sakarya-Akyazı ilçeleri. Alanda 60 yaşın üzerindekiler ve güncel politikayla iç içe olanlar olmak üzere iki odak grubu tespit edilmiştir. Bu projede milliyetçi ve muhafazakar özellikleri baskın olan üç ilçede etnik ve sosyal ilişkilerin dinamiklerine odaklanılacaktır. YÖNTEM Her bölgede 20 derinlemesine görüşme, 5 odak grup görüşmesi yapılacaktır. Bu görüşmeler yöntemin sosyolojik (nitel) tarafını temsil ederken, etnografik olarak da ...
Ulusal Enerji üretim ve tüketim politikalarının ekonomik ve çevresel etkilerini araştırma projesi
Arıkan, Yıldız; Güven, Çağlar; Kumbaroğlu, Gürkan Selçuk(1995-06-01)
Ulusal enerji politikalarının ekonomik faaliyetler ve çevre üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Bu etkilerin ölçülebilmesi için, ekonomik aktivite ile enerji arzı ve talebi ve buna paralel olarak ortaya çıkan çevresel etkiler arasındaki bağlantıların bütünleşik bir çerçeve içinde ele alındığı genel denge modellerine gereksinim vardır. Ancak enerji-ekonomi-çevre etkileşimleri modelleme açısından metodolojik güçlükleri olan ilişkilerdir. Bunların sebepleri arasında uzun dönem ekonomik tahminler yapılm...
Ulusal Kimlik Sorusu Üzerine Karşıt Düşünceler Ve Konut Mimarisi
Balamir, Aydan; Asatekin, Gül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Discussions of identity in Turkish architecture have customarily addressed the choice of style as an expression of a cultural commitment to modernity or of a resistance to it. It is especially the old rhetorical opposition between 'universal civilization' and 'national cultures' that marks the core of the debates, the roots of which go back to the Culture of Enlightment and the Romantic Movement. Trapped within the political context of rivalry between 'progressive' and 'conservative' camps, preoccupation wi...
Citation Formats
F. Şenses and E. Taymaz, “Ulusal Yenilik Sistemi- Türkiye İmalât Sanayiinde Teknolojik Değişim ve Yenilik Süreçleri,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 29, no. 2, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/18/18.