Çözüm Odaklı Yönlendirilmiş Betimlemenin Depresyon, Anksiyete ve Stres Üzerindeki Etkileri

2020-10-26
Sarı, Enver
Uyumaz, Gizem
Depresyon, anksiyete ve stres ile başa çıkma, psikolojik danışma ve psikoterapide sık çalışılan önemli konulardır. Depresyon, anksiyete ve stres ile başa çıkma konusunda pek çok yaklaşım, ilke ve teknik bulunmaktadır. Bu araştırmada Çözüm Odaklı Yönlendirilmiş Betimleme tekniğinin bir grup üniversite öğrencisinin depresyon, anksiyete ve stres belirtilerini azaltmada etkinliğinin sınanması amaçlanmıştır. Deneysel desen ile yürütülen araştırma 50’si deney, 50’si kontrol grubunda yer alan 100 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında tüm öğrencilere ön test uygulaması yapılmış, ardından öğrenciler aldıkları puanlara göre deney ve kontrol gruplarına ayrılmıştır. Araştırmada deney grubuna bir hazırlık, bir izleme ve iki oturum (ilk oturumu yirmi aşama, ikinci oturumu yirmi iki aşama) olmak üzere dört evre halinde Çözüm Odaklı Yönlendirilmiş Betimleme tekniği uygulanmıştır. Müdahale sonrasında, deney ve kontrol gruplarına son test uygulaması yapılmış, dört hafta sonra ise yine iki gruba izleme testi uygulanmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgular, deney grubuna uygulanan Çözüm Odaklı Yönlendirilmiş Betimleme tekniğinin depresyon, anksiyete ve stres üzerinde belirtilerini azaltma yönünde etkili ve kalıcı olduğunu göstermektedir.

Suggestions

Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
Köse Karaca, Bahar; Gürsoy, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema te...
Child Abuse/Neglect and Depressive Symptomatology: The Mediating Roles of Early Maladaptive Schemas
Ünal Elif ; Gençöz, Tülin (2019-01-01)
Recently, there has been a growing interest in identifying the mechanisms of how child abuse/neglect predicts the development of psychopathology in adulthood. In that respect, schema therapy explains the origin of psychopathology with early maladaptive schemas. This study aimed to explore the mediator roles of five different schema domains between child abuse/neglect and depressive symptomatology relationship in a university student sample. The sample of this study consisted of 414 undergraduate and graduat...
Görüntülü Görüşme ile Yabancı Dilde Semptom-Odaklı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu
Akyunus, Miray (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Pratik veya zorunlu gerekçeler dolayısıyla psikoterapi uygulamalarının yabancı dilde ve/veya çevrimiçi internet aracılığı ile sunulması yaygınlaşmaktadır. Bu vaka çalışması her iki koşulda bilişsel davranışçı terapinin (BDT) uygulanmasına bir örnek niteliğindedir. Türkiye’nin küçük şehirlerinden birinde yaşamakta olan İngiliz bir danışan, depresyon ve kaygı belirtileri şikayetleri ile, semptomlardan kurtulma ve iş levselliğini artırma amaçlı olarak bilişsel-davranışçı yaklaşımla çalışan bir psikoterapiste İ...
Video Modellemenin Psikolojik Danışma Tekniklerinin Öğretilmesinde Kullanılması: Bir Pilot Uygulama
Güneri, Oya; Korkut Owen Jr., Fidan; Sun Selışık, Eda; Çağ, Pınar; Ünlü Kaynakçı, Fatma Zehra (2018-04-01)
Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği’nin Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Sümer, Zeynep(2013-12-28)
Flört şiddeti söz konusu olduğunda kullanılan en yaygın ölçeklerden biri olan Çatışma Yöntemleri Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (Straus, Hamby, Boney-McCoy ve Sugarman, 1996) psikolojik şiddetin ölçülmesinde eksik kalmaktadır. Ölçek fiziksel şiddeti ölçmek üzere geliştirilmiş, flört şiddetinin tek boyutlu değil çok boyutlu bir kavram olduğu (cinsel ve psikolojik boyut) eleştirileri üzerine yeniden gözden geçirilmiş ve eklemeler yapılmıştır. Ancak eklenen psikolojik ve cinsel şiddet boyutları, bu kavramları ...
Citation Formats
E. Sarı and G. Uyumaz, “Çözüm Odaklı Yönlendirilmiş Betimlemenin Depresyon, Anksiyete ve Stres Üzerindeki Etkileri,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 7, no. 3, pp. 368–388, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/57515/711553.