Refleksivite ve Etkileşim Açılarından Nitel Araştırmacı Olmanın Fırsatları ve Zorlukları

2021-2-23
Demirtepe-Saygılı, Dilek
Nitel araştırma sürecinde araştırmacının aktif rol oynaması nedeniyle araştırmacı-araştırma etkileşimi önem taşımaktadır. Bu etkileşimin farkındalığı anlamına gelen refleksivite, araştırma sorusunun oluşturulmasıyla başlayıp bulguların paylaşılmasıyla biten araştırma sürecinin tüm aşamalarında geçerlidir. Bu çalışmanın amacı nitel araştırma sürecinde araştırmacı-araştırma etkileşimini inceleyerek kendi süreçlerini paylaşan araştırmacıların deneyimlerini derlemektir. Özellikle başlangıç düzeyinde nitel araştırmacılar için rehberlik etmesi hedeflenen bu derlemede, süreci zorlaştırma riski taşıyan bazı konulara değinilmiş ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Bu bağlamda ele alınan konular katılımcılarla araştırmacının benzerliği, hassas konularla çalışmak, araştırmacının ikincil travmatizasyonu ve rol karmaşasıdır. Katılımcılarla araştırmacının benzerliği, ortak kişisel özelliklere sahip olmak anlamındadır. Hassas konularla çalışmak, travma ve taciz gibi duygusal yoğunluğu yüksek konularda araştırma yapmayı içerir. Araştırmacının ikincil travmatizasyonu, travmaya dolaylı yoldan maruz kalarak travma sonrası stres belirtileri göstermek anlamına gelir. Rol karmaşası ise farklı amaçları olan araştırmacı ve uygulamacı rollerinin çatışmasıdır. Özellikle bu durumlarda araştırmacının bir hazırlık sürecine zaman ayırması, kendi rolünün ve araştırmasıyla etkileşiminin farkında olması, kendi etkisi ile katılımcılardan elde edilen veri arasında denge kurması, süreçte karşılaşacağı riskli durumlarla baş edebilmesi ve araştırmacı öz bakımına önem vermesi, nitel araştırmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlama konusunda yardımcı olacaktır.

Suggestions

Jealousy, basic need satisfaction and well-being in romantic relationships
Aykutoğlu, Bülent; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2021-1-29)
The primary aim in this dissertation was to propose the Jealousy-Basic Need Satisfaction Model derived from Self-Determination Theory (SDT), claiming jealousy thwarts basic need satisfaction, which in turn results with lower individual and relationship well-being. The model was tested across six studies with cross-sectional, longitudinal, and experimental designs. Studies 1 and 2 provide correlational evidence. Study 3 provide longitudinal evidence that males reported lower basic need satisfaction, and in t...
A needs assessment study on English language needs of the tour guidance students of Faculty of Applied Sciences at Başkent University : a case study
Ekici, Neşe; Paykoç, Fersun; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study was to examine the English language needs of Tour Guidance students of Faculty of Applied Sciences at Başkent University by referring to the perceptions of students, English instructors and curriculum coordinators and to see whether there was a relationship between students₂ attitude towards English language and their self ratings of learning and target needs. The data collection instruments used for the study were the attitude scale and student needs assessment questionnaire admin...
A cots-software requirements elicitation method from business process models
Aslan, Ercan; Demirörs, Onur; Department of Information Systems (2002)
In this thesis, COTS-software requirements elicitation, which is an input for RFP in software intensive automation system̕s acquisition, is examined. Business Process Models are used for COTS-software requirements elicitation. A new method, namely CREB, is developed to meet the requirements of COTS-software. A software intensive system acquisition of a military organization is used to validate the method.
Prekast tünel segmanlarında noktasal basınç deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi
Akyüz, Uğurhan(2018-12-31)
Segman tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri tünel delme makinesinin yapmış olduğu itkidir. Bu itki tünel delme makinesinin kazı esnasında prekast betonarme segmanların yan yüzeylerine uygulamış olduğu basıç kuvvetidir. Bu kuvvet kimi zaman segman köşelerinde kırılmalara veya bölgesel çatlamalara neden olmaktadır. Bu çatlaklardan sızan yeraltı suları özellikle yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde, beton içerindeki demir donatıların korozyonamaruz kalmasına ve tünelin yapıs...
Kıyı Koruma Yapıları Gerisinde Dalga Aşması Kaynaklı Oyulmaların Fiziksel Modellenmesi
Baykal, Cüneyt(2020-04-01)
Bu çalısmada, tas dolgu kıyı tahkimatı gerisinde koheziv olmayan geri alan malzemesi ile doldurulmus dolgu alanında dalga asması kaynaklı geri alan yüzey degisimleri fiziksel model deneyleri ile arastırılmıstır. Deneyler Orta Dogu Teknik Üniversitesi, Insaat Mühendisligi Bölümü, Kıyı ve Deniz Mühendisligi Laboratuvarı?nın düzensiz dalga kanalında gerçeklestirilmistir. Deneyler düzensiz dalgalar için gerçeklestirilmistir. Hidrodinamik ve morfolojik olmak üzere iki temel asamadan olusmustur. Birinci asam...
Citation Formats
D. Demirtepe-Saygılı, “Refleksivite ve Etkileşim Açılarından Nitel Araştırmacı Olmanın Fırsatları ve Zorlukları,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 1–16, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/60437/779041.