COVID-10 Tedbirleirnin Ekonomik Etkileri ve Çözüm Önerileri: Türkiye için Bir ex-ante Politika Etki Analizi

2021-09-01

Suggestions

COVID-10 Tedbirlerinin Ekonomik Etkileri ve Çözüm Önerileri: Türkiye için Bir ex-ante Politika Etki Analizi
Taymaz, Erol (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-01-01)
COVID-19 Pandemisinin Türkiye’deki Uluslararası Olarak Yerlerinden Edilmiş Topluluklara Etkisi: Çok Düzeyli Bir Yanıt
Kale Lack, Başak; Yavçan, Başak (2021-01-01)
COVID-19 salgınının tüm dünya nüfusu üzerinde, en çok da sığınmacıların da içinde olduğu hassas topluluklarabüyük olumsuz etkileri olmuştur. Bunun başlıca sebepleri arasında pandeminin sığınmacıların yaşadıkları ülkelerinekonomileri üzerinde yarattığı ağır yük ve sığınmacıların hareketliliğine yönelik getirilen kısıtlamalar sayılabilir(OCHA, 2020). Bir yandan ev sahibi ülkeler üzerindeki ekonomik baskılar en çok insani yardıma muhtaç veyagayri resmi olarak çalışan sığınmacılar, mülteciler ve dü...
COVID-19 Sürecinde Dünyada Dijital Destekli Erken Çocukluk Eğitimi Uygulamaları
Altun, Dilek; Erden, Feyza; Özgül, Tuba; Güvelioğlu, Elif (Nobel Yayın Dağıtım, 2022-09-01)
COVİD-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi
Voyvoda, Ebru (Eflatun Yayınevi, 2020-08-01)
Multidimensional approach to link between trust and health before and after COVID-19: Nationwide investigations based on social capital theory
TOSYALI, AHMET FURKAN; Öner Özkan, Bengi; Harma, Mehmet; Department of Psychology (2022-5)
The current research was part of a larger project, funded by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), examining the link between psychosocial factors and health-related outcomes. A pilot study showed that the items could adequately be used, and bivariate relationships were consistent with the hypotheses. In Study 1, the hypotheses were examined in a representative sample of the Turkish population. Bonding and linking aspects were positively related to SRH; however, bridging asp...
Citation Formats
E. Taymaz, COVID-10 Tedbirleirnin Ekonomik Etkileri ve Çözüm Önerileri: Türkiye için Bir ex-ante Politika Etki Analizi. 2021.