Hide/Show Apps

Türkiye’de yenilikçiliğe ‘bütüncül ekonomik’ yaklaşım: Ekonomi-politik ve kültürel değerler

Download
2009
Çakmakçı, Ufuk M.
Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk girişimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan ‘bütüncül bir ekonomik’ bakış açısı ile irdelenmeye çalışılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk girişim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir şekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel değerlerin ‘kaba bireyselci’ çıkarlara yönelik davranışların önüne geçebildiği gerçeğinin altı çiziliyor. Türkiye’de yenilikçilik ve girişimciliğin sığ kalmasının temelinde kurumsal kapasite ve bağlantıların yetersizliği, ekonomik yapının uzmanlaşma ve derinleşmeye köstek olması ve halihazırdaki bazı girişimcilik değerlerinin niteliği gibi ancak tarihsel ve değerler perspektifiyle anlaşılabilecek sorunların olduğu gösteriliyor. Ayrıca sığ girişimcilik geleneğinin yenilikçilik üzerindeki somut sonuçlarına ilişkin sayısal verilere de yer veriliyor.