PLAY IT BACK! A DESIGN STUDY REGARDING CHANGES IN PRE-RECORDED MUSIC PLAYING EXPERIENCES

2021-9-07
Yüksel, Sezen
Music has always been a key element for people to connect with themselves and others. For this study, the main focus is to investigate pre-recorded music playing experiences through time with changing technology and design. As technology develops, many habits and behaviours of people change. Listening to music is an experience that has changed throughout the decades, with regards to technological developments and social contexts. From radio and gramophones to mobile phones and online streaming, the means of listening to music has been through many great changes. Various products and interfaces have been used to organize and deliver recorded music, such as Walkman’s, CD players, and iPods. In this sense, designers have always been involved in presenting the pre-recorded music playing experience to people. As the needs and expectations of users have evolved, so designers’ contributions have also developed, especially in the transition from physical to digital music players. The history of this evolution will be explored in this study, plotting how pre-recorded music playing experiences have changed or remained the same alongside the changes in product design and means of delivering music. A proposal of design and future music playing experiences will be presented at the end of the thesis.

Suggestions

Music driven real-time 3D concert simulation
Yılmaz, Erdal; Çetin, Yasemin; Erdem, Cigdem Eroglu; Erdem, Tanju; Ozkan, Mehmet (2006-01-01)
Music visualization has always attracted interest from people and it became more popular in the recent years after PCs and MP3 songs emerged as an alternative to existing audio systems. Most of the PC-based music visualization tools employ visual effects such as bars, waves and particle animations. In this work we define a new music visualization scheme that aims to create life-like interactive virtual environment which simulates concert arena by combining different research areas such as crowd animation, f...
Music and social identity: Stylistic identification as a response to musical style
Tekman, HG; Hortacsu, N (2002-10-01)
One function of music is considered to be defining social identity for oneself and for others. This aspect of musical styles was investigated in the light of Social Identity Theory by examining how a college student population described fans of different musical styles. Respondents were questioned about their perception of listeners of six musical styles, two of which were indigenous to Turkey. Three basic dimensions that described the listeners of these styles emerged as the result of factor and scale reli...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Endüstri 4.0 Ve Toplum 5.0’a Yönelik Derslerin Yoğunluğunun Tespiti
Kaya, Nazife Aslı; Erdem, Hilal; Ercömert, Çisem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Hızla gelişen teknolojiler ve dijitalleşen dünya, tasarımı, olanaklarını ve kapsamını hızla geniş letirken, tasarımcıların da tasarım problemlerine bu çerçevede yaklaşarak çözümlerini güncel eğilimler doğrultusunda şekillendirmelerine neden olmaktadır. Bu güncel eğilimlerden biri olan Endüstri 4.0’la hayatımıza ve meslek pratiğimize dâhil olan yapay zekâ, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar ve akıllı tasarım alanlarıyla birlikte tasarım becerileri gelişmiş ve dönüşüme uğramıştır. Toplum 5.0 ile de t...
Türkiye’nin rekabetçi avantajı: Stratejik yönetim perspektifinden bir değerlendirme
Öz , Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2003-12-1)
Uluslararası rekabet gücü kavramının değişik boyutları çeşitli disiplinlerden pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. İşletme literatüründe de konuya ilgide özellikle 1990’lı yıllarda belirgin bir artış gözlendiği söylenebilir. Bu makale, Türkiye’nin rekabetçi yapısının tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu ortaya koymayı ve işletmenin alt dalları olan stratejik yönetim ve uluslararası işletme literatürlerindeki son tartışmalar ışığında Türkiye’nin rekabetçi yapısına ve rekabetçi avantajının nitel...
EMNİYET KEMERİ KULLANIYOR MUYUZ? TÜRKİYE’DE VE İSTANBUL’DA EMNİYET KEMERİ KULLANIM ORANLARI
Üzümcüoğlu Zihni, Yeşim; Bıçaksız, Pınar; Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (null; 2019-09-20)
GİRİŞ: Trafik kazaları ve bu kazalara bağlı ölümler ve yaralanmalar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir problemdir. Gözlem çalışmaları ilgili önlemlerin belirlenebilmesi için öncelikle problem olduğu düşünülen duruma yönelik yapılabilecek çalışmalardan biridir. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Türkiye genelinde ve İstanbul özelinde emniyet kemeri kullanım oranlarının incelenmesidir. YÖNTEM: Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırma Birimi işbirliği ile Türkiye’d...
Citation Formats
S. Yüksel, “PLAY IT BACK! A DESIGN STUDY REGARDING CHANGES IN PRE-RECORDED MUSIC PLAYING EXPERIENCES,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2021.