Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Derslerde Destekledikleri Sosyo-Matematiksel Normlar

2020-10-26

Suggestions

Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Öğretimini Destekleyen Teknoloji Tabanlı Öğretim İçeriklerinin Geliştirilmesi
Akyüz, Didem(2016-12-31)
Ülkemizde ve dünyada matematik eğitiminde teknoloji kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bunun sebebi teknoloji kullanımının öğrencilerin matematiksel gelişimine olumlu katkıda bulunduğunun anlaşılmış olmasıdır. Teknoloji kullanımı sayesinde öğrenciler kağıt-kalem ortamında gözlemleyemedikleri birçok farklı durumu inceleyip öğrenilen teoremlerin altında yatan prensipleri anlama imkanına sahip olabilmektedir. Bu projenin temel amacı ortaokul matematik öğretim programında yer alan geometri konularının ö...
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Etkinliklerinde Geliştirdikleri Grup Modellerine Yön Veren Etmenler
MELEK, ZÜLAL; Sevinç, Şerife (2018-10-06)
Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Durumların Altında Yatan Matematiksel İlişkileri Anlayabilme Durumları
Pişkin Tunç, Mutlu; Çakıroğlu, Erdinç (null; 2017-05-17)
Fostering preservice mathematics teachers' professional identity orientations through noticing practices in a video case-based community
Çelikdemir, Kübra; Haser, Çiğdem; Department of Mathematics and Science Education (2018)
The aim of this study was to investigate preservice middle school mathematics teachers’ professional identities in a video case-based community. Data were collected from 12 preservice teachers (the community) during the Fall semester of 2015-2016 education year in the school experience course. Six video cases in the area of Geometry and Measurement were discussed for six weeks in the community coordinated by the researcher. Data were collected via individual initial-post interviews, reflection papers, group...
Matematik Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı
Aksu, Meral (1985-01-01)
Günümüzde bilgisayarlar, birçok toplumu sarmış durumdadırlar. Yurdumuzda da bilgisayarlar, en yaygın olarak üniversitelerde kullanılmaktadır. Bunun yanısıra, bankalarda, otellerde, seyahat acentalarında, şirketlerde ve birçok kamu kuruluşunda bilgisayarların kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Citation Formats
R. Savuran, “Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Derslerde Destekledikleri Sosyo-Matematiksel Normlar,” presented at the SITE Interactive 2020, California, Amerika Birleşik Devletleri, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.learntechlib.org/primary/p/218212/.