Türkiye Bölgesel Seyrüsefer Uydu Sisteminin Bir Artırım Sistemi Olarak Tasarımı ve Eniyilemesi

2020-09-09
Tuğcular, Uzay
Başıbüyük, Arif Can
Engin, Mehmet Fatih
Şişman, Tahsin Çağrı
Tola, Ceyhun
Söken, Halil Ersin

Suggestions

A conformance and interoperability test suite for Turkey’s National Health Information System (NHIS) and an interactive test control and monitoring environment
Sınacı, Ali Anıl; Doğaç, Asuman; Department of Computer Engineering (2009)
Conformance to standards and interoperability is a major challenge of today`s applications in all domains. Several standards have been developed and some are still under development to address the various layers in the interoperability stack. Conformance and interoperability testing involves checking whether the applications conform to the standards so that they can interoperate with other conformant systems. Only through testing, correct information exchange among applications can be guaranteed. National H...
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
Türkiye'de Erken Cumhuriyet Dönemi Kent Planlarının İncelenmesi Ve Belgeliliğinin Oluşturulması.
Keskinok, Hüseyin Çağatay(2010-12-31)
Erken Cumhuriyet Dönemi olarak adlandırılan, Cumhuriyetin kuruluşundan 1930'lu yılların sonuna kadar uzanan dönemde Türkiye'de 119 kent planlanmıştır. Bu Araştırma Projesi, Erken Cumhuriyet Döneminde üretilmiş olan kent planlarının ve bu planlarla ilgili bilgi ve belgenin derlenmesi ve dğerlendirilmesine yöneliktir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi aşamasında dönem boyunca üretilen kent planlarındaki planlama ve tasarım yaklaşımı ile bu yaklaşıma yön veren siyasal kavramlar arasındaki ilişkinin incel...
Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 sonrası Tarihçesi ve Gelişimi
Ulutaş Aydoğan, Selda; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman (null, 2016-01-01)
Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler Ve Babalık, Aile Ve Aidiyet Üzerine Etkileri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışma 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan “Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler ve Geriden Kalan Aile Üzerine Etkileri” isimli BAP projesinin devamı niteliğindedir. 2009 araştırması Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Yapalı, Kuşca, Gölyazı köyleri ile Kulu ilçesinden Tavşancalı kasabasında yaşayan, eşi 1990 sonrası Avrupa ülkelerine göç etmiş ve orada “anlaşmalı” evlilikle çalışma hakkı elde etmiş kadınlarla yürütülmüştür. Yen...
Citation Formats
U. Tuğcular, A. C. Başıbüyük, M. F. Engin, T. Ç. Şişman, C. Tola, and H. E. Söken, “Türkiye Bölgesel Seyrüsefer Uydu Sisteminin Bir Artırım Sistemi Olarak Tasarımı ve Eniyilemesi,” presented at the 8. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Ankara, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93693.